YAZARLARIMIZ
Hasan Ali Ud
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
cozummuhasebe@gmail.comKosgeb Kredi Faiz Desteği ve Esasları

Programın Amacı Ve Gerekçesi

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

·         Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

·         Finansman sorunlarının çözümü,

·         İstihdam yaratmaları,

·         İhracata yönelmeleri,

·         Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin

Sağlanmasıdır.

-Kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 TL'yi geçemez.

 -Kredilerin vadesi, faiz oranı ve 48 (kırksekiz) ayı geçmeyecek şekilde Türkiye'de yerleşik şubesi  bulunan yerli ve yabancı bankalarla yapılacak protokollerle  belirlenir.

Bu kapsamda yapılan protokollerde; taraflar ve protokoldeki sorumlulukları, kredinin vadesi, limiti, faiz/kar payı tutarı, ödeme şekli, masraf ve ipotek tesis giderleri, kredinin işleyiş ve uygulama süreci imza altına alınır.

Bu destek, ana para riski bankaya ait olmak kaydıyla, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerin, faiz/kar payı, komisyon vb tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından diğer masrafların (Vergi yükümlülükleri, dosya masrafları vb) işletme tarafından karşılanması suretiyle yürütülür.

Kredi programı çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır.

 Taahhüde bağlı kredi programlarında; işletmeden, içeriği programın özelliğine uygun olarak KOSGEB tarafından belirlenen ve yükümlülüklerin yer aldığı bir taahhütname istenebilir.

 KOSGEB tarafından yapılan tespitler ve verilen onaylara rağmen, işletmenin protokol şartlarına uygun olmadığının, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olduğunun ve/veya taahhütname yükümlüklerine uymadığının tespit edilmesi halinde KOSGEB KOBİ kredi faiz desteğini iptal eder.

  Desteklere ilişkin olarak; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanımların tespiti halinde yürürlükteki mevzuat dahilinde Kredi Faiz Desteği iptal edilerek işletmelerin ve girişimcilerin yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Bu takdirde destek verilmiş ise KOSGEB’in desteğe ilişkin kredi faiz alacağı yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın işletmelerden ve girişimcilerden tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin ve girişimcinin müracaatı halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.

Bu arada 2017 yılı itibari ile,

u  11 Mart 2017 tarihi itibariyle, kredi başvurusu yapan 460.167 işletmeden 285.366’sı işletme başvuru sürecini başlattı. 68.684 işletme de bankalardan ön onay alarak, kayıt ve beyanname onay sürecini tamamladı.

15 bin 549 işletme KOSGEB Müdürlüğü onayı aldı, 10 bin 216 işletmenin ise onayları tamamlandı ve bankalardan kullandırım bekliyorlar.

u  İşletmelerin, bankalardan kredi kullandırım işlemleri başlamış olup, sürecin 28 Nisan 2017 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

 

Başvuru, Kredilerin Onaylanması aşamaları aşağıdaki gibidir.

(1) İşletmeler, kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurularını KOSGEB ile protokol imzalayan banka şubelerine web tabanlı özel Yazılım Sistemi aracılığıyla yaparlar.

(2) Banka şubesi, uygun bulduğu kredi taleplerini sistem üzerinden KOSGEB Ön Onayını almak üzere işletmenin bağlı bulunduğu KOSGEB Hizmet Merkezine elektronik ortamda gönderir.

 (3) KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB Ön Onayı verilen İşletmelerin Kredi başvuruları BANKA tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, BANKA mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

(4) Banka Şubeleri kredi değerlendirmesi olumlu bulunan başvuruları günlük olarak elektronik ortamda Banka Genel Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğün uygun bulduğu birime (Temerküz Şubeye) iletir.

(5) Banka Genel Müdürlüğü onayı alan başvurular yazılım sistemi üzerinden (elektronik ortamda) ve günlük faks teyitleri ile KOSGEB Başkanlığı’na nihai onay için gönderilir.

(6) KOSGEB tarafından, teyidi ulaşan kredi talepleri 5 işgünü içerisinde incelenerek elektronik ortamda onaylanır, varsa eksikliklerin giderilmesi istenir veya reddedilir. Günlük faks teyitleri, KOSGEB KOBİ  Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından Bankaya bildirilir.

(7) Fiili kullandırım onayı alan krediler için ilgili protokolde belirlenen süre içerisinde kullanım ve varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.

 
Başvurusu kabul edilen işletmelerin yapacağı işlemler ,

1-      sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr. Web adresine giriş yapılarak kredi sonucunun ekran çıktısı alınıp bankaya teslim edilir.

2-      Banka tarafından kredi onayı verilen işletme, KOSGEB veri tabanı’ndaki KOBİ beyannamesini günceller,eksik veya hatalı bilgileri güncelleyerek resmi verilerle uyumlu hale  getirir ve KOSGEB müdürlükleri tarafından beyanname onayı verilir.

3-      Banka’nın krediye ilişkin istediği bütün evraklar tamamlanarak banka şubesine teslim edilir.Kredisi banka tarafından uygun bulunan işletmeye  Banka Genel Müdürlüğü onay verir.

4-      Banka tarafından onaylanan işletmenin KOSGEB tarafından da onaylanması ile kredi kullandırımı gerçekleşir. 


Ayrıca Bakınız,

 

Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

 

Kredi Faiz Desteği Yönergesi

KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönergesi

30.03.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM