YAZARLARIMIZ
Halit Küçükcelik
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
halit@katreymm.comKDV İadesi Alan Firmaların Teminat Mektubu Masrafını % 50 Azaltma Formülü: İTUS Sertifikası

Finansman giderlerinin tavan yaptığı günümüz ticaretinde, işletmelerin düşürmeleri gereken en büyük gider kalemi finansman giderleridir.

Firmaların finansmana ulaşmalarındaki günlük gecikmelerin bile hesaplandığı şu günlerde, KDV iadesi talebinde bulunan firmaların artırımlı teminat ile KDV iadelerini 5 iş günü içerisinde alabilmeleri ile ilgili düzenleme yürürlüğe girmiş ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin Artırımlı Teminat Uygulaması başlıklı kısmında ayrıntılı açıklanmıştır.

Artırımlı Teminat Uygulamasından faydalanan mükellefler vergi dairesinden talep ettikleri KDV iadesinin yüzde % 120’si tutarında teminat mektubunu ibraz etmeleri halinde KDV iade işlemi 5 işgünü içerisinde gerçekleşmektedir.

KDV İadesi için gerekli yüzde % 120’lik tutardaki teminat mektubunun bankalardan alınması aşamasında firmalarımız sıkıntı yaşamakta ve bazı durumlarda kredi limitlerindeki yetersizlikten dolayı yüzde % 120 oranında teminat mektubu alınamamaktadır.

Ancak KDV iadesi için gerekli teminat mektubunu % 50 oranında azaltacak bir formül var: İTUS SERTİFİKASI.( İndirimli Teminat Uygulama Sistemi). Yani gerekli şartları yerine getiren mükellefler vergi dairesine İTUS SERTİFİKASI için başvuruda bulunacak ve İTUS SERTİFİKASI’nı aldıktan sonra vergi dairelerine KDV iadesinin yüzde % 120’si oranında değil % 60’ı oranında teminat mektubu sunacaklardır. Böylece bankalara ödenecek teminat mektubu masrafı yarı yarıya yani % 50 oranında azalmış olacaktır.

İTUS SERTİFİKASI’nı elde etmek için gerekli şartlar nelerdir? Bu şartlar KDV Genel Uygulama Tebliği’nde ayrıntılı açıklanmıştır. Bu şartlar özetle;

Genel Şartlar :

 1. Defter ve belge ibrazından imtina edilmemiş olması,
 2. Beyanname verme yükümlülüklerine uyulmuş olması,
 3. SMİYB Kullanma veya düzenlemeden dolayı özel esaslara tabi olunmaması,
 4. Cari yılda dahil olmak üzere son iki yıl YMM Tam Tastik Sözleşmesi yapılmış olması
 5. Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.

İmalatçı ve İhracatçılar İçin Özel Şartlar ;

 1. İmalatçı ve ihracatılar için ödenmiş sermayenin 100.000 TL olması,
 2. Kapasite Raporunun bulunması ve 20 kişilik üretim elemanının bulunması,

Şartları taşıyan mükellefler için İTUS SERTİFİKASI vergi daireleri tarafından başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmektedir.

Kaynakça :

 1. 3065 Sayılı KDV Kanunu
 2. KDV Genel Uygulama Tebliği


 

*** Vergi Dairesine yapılacak İTUS SERTİFİKASI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Konu      : İTUS SERTİFİKASI                                                                                                                        Tarih : ..../…/2018 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

………………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ne

                                                                             

Dairenizin ……………… numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyim. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) ile ilgili hükümleri uyarınca firmamıza “İTUS SERTİFİKASI” verilmesini talep etmekteyiz.

KDVGUT hükümlerine istinaden firmamız genel esaslara tabi olup, firmamızın Ticaret Odası Kayıt Sureti ektedir. (Ek-1)

Firmamızın cari dönemde dahil son iki yıl (2017,2018) için Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tastik sözleşmesi bulunmaktadır. YMM Tam Tastik sözleşmelerimiz sisteminize interaktif ortamda bildirilmiştir.

Firmamızın ödenmesi gereken vergi borcu bulunmamaktadır.

Ödenmiş sermaye tutarımız 100.000 TL’yi aşmıştır.

Firmamızın imalat işinde on iki aylık ortalama çalışan sayısı 20’den fazladır. Çalışan sayılarımız aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Çalışan Sayıları;

2017-11

2017-12

2018-01

2018-02

2018-03

2018-04

2018-05

2018-06

2018-07

2018-08

2018-09

2018-10

25 İşçi

24 İşçi

25 İşçi

24 İşçi

25 İşçi

24 İşçi

25 İşçi

24 İşçi

25 İşçi

24 İşçi

25 İşçi

24 İşçi

 

Firmamız üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahiptir. Kapasite raporumuz ekte sunulmuştur. (Ek-2)

Buna göre firmamız İTUS Sertifikası için gerekli genel ve özel koşulları karşılamaktadır.  Firmamızın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde İTUS Sertifikası almaya hak kazandığını kanaatindeyiz.  Firmamız adına İTUS Sertifikası düzenlenmesi hususunda,

Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

……………….. Ltd. / A.Ş.

EKLER :

 1. Oda Kayıt Sureti
 2. Kapasite Raporu


 

**Vergi Dairesi tarafından verilecek İTUS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ

İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ SERTİFİKASI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

………ŞİRKETİ

 .. / .. / 20.. tarihinde yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerekli şartları taşıdığınız anlaşıldığından, KDV iadelerinde işlemlerinizde indirimli teminat uygulaması sisteminden yararlanmanızı sağlayacak bu sertifikanın tarafınıza verilmesi Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.

                                                                                           Vergi Dairesi Başkanı      

15.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM