YAZARLARIMIZ
Hakan Güveli
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
info@hakanguveli.comMuhasebe Sözleşmesi Yaparken Aman Dikkat!

“1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında belirlenen ‘’ASGARİ ÜCRET TARİFELERİNİN’’ karşılaştırılması sonucunda, 

Serbest meslek kazancını ve hesaplanması gereken KDV’yi ilgili dönem beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik beyan ettiği yönünde haklarında ön tespit bulunan

Avukatlar ve 3568 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensupları

izaha davet edilir.

ÖRNEK: 3568 tarifeye göre belirlenen Tarife de yazan işçisiz ücret 1.000-TL olsun 1-3 işçili ise 1.200-TL olsun ücret sayısı 4-9 ve 10-49 veya 50 den fazla ise tarifede belirlenen ücret tutarından az olmamak kaydı ile sözleşme yapılıp serbest meslek makbuzu kesilmesi zorunludur. Burada şöyle işçili bir firmayı işçisiz gibi göstermek veya BABS yaptığın bir firmayı (%4 tarifeye eklenmesi gerekir) BABS yapmamış gibi bu farkı eklememek suretiyle tarife altı iş kabul etmiş sonucu ortaya çıkmaktadır. Burada ön tespit VUK 370. Maddesi İzaha davet müessesesi ile ilgili meslek mensubu ön inleme ile durum tespit ediliyor ve eğer ilgili firmada sgk lı olduğu halde sgk lı yokmuş gibi ücret tespit etmiş meslek mensubunun tespiti halinde gerekli cezai müeyyideler başlamış oluyor. Bunların tespiti çok kolay olduğu için tespit olmaz yanılgısı yanlış bir yaklaşımdır.

Aynı zamanda 3568 sayılı Kanununun ‘’SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ’’       

Kınama cezası başlıklı 6. Maddesinin

g) Meslek mensuplarınca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği hâlde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi,

ilgili maddeye göre de bu maddeye muhalefet edenler hakkında disiplin suçlarından ‘’KINAMA CEZASI’’ verilmesi gerekmektedir.

Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir hâl ve eylemin yinelenmesi halinde ‘’Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası’’ verilmektedir.  

17.01.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM