YAZARLARIMIZ
Hakan Günaydın
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
h.gunaydin@denetimturkeybd.comSGK Mali Tatili Unuttu

21.07.2010 tarihinde “2010 Yılı Mali Tatil Uygulaması Ve Beyanname Verme Süreleri” yazımızı kaleme almıştık. Yazımızda 2010 yılında mali tatil uygulamasının ne şekilde olacağı ve bu süreler içersinde vergi beyannameleri/bildirimleri ile sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında verilmesi gereken bildirgeler/bildirimler hakkında açıklamalarda bulunmuştuk.

İlgili yazımızda Haziran / 2010 dönemine ait (4/a ) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin mali tatil nedeniyle verilmesinin son günü olarak 27.07.2010 tarihi olduğunu belirtmiştik.

Öncelikle Haziran / 2010 dönemine ait (4/a) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin neden mali tatil kapsamında olduğunu tekrar hatırlayalım.

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 4. Maddesi;

“Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden

c) 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi gereğince işverenlerce, çalıştırılan sigortalılara ilişkin ek veya asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın ya da dönemin sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgenin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Örnek 5- Kastamonu ilinde faaliyet göstermekte olan kamu kurumu niteliğindeki (E) işvereninin 15/5/2007-14/6/2007 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesini en geç 16/7/2007 tarihine kadar (14/7/2007 tarihi cumartesi gününe rastladığından belge verme süresi 16/7/2007 tarihine uzamıştır) vermesi gerekmekte ise de, 16/7/2007 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, bu döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin en geç mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün sonu olan  27/7/2007 tarihine kadar  vermesi halinde, belge yasal sürede verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan tebliğ hükmünden de görüleceği üzere, mali tatil uygulaması 506 sayılı Kanun esas alınarak (o dönemde yürürlükte bu kanun olduğundan dolayı) hazırlanmıştır.

Ancak 01.10.2008 tarihinde 506 sayılı Kanun yerini 5510 sayılı Kanuna bırakmış, Kanunda aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili düzenleme 86 ıncı maddede yer almıştır.

5510 sayılı Kanununun 86 ıncı maddesinde;

“İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;

a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, 4[1] üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

İfadelerine yer verilmiştir.  

Kurum tarafından çıkarılan yönetmelik ise ilgili düzenlemenin Kurum tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenleneceğini belirtmiştir. Nihayet 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de;

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran;

- Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

- Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar. Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.

Diğer taraftan, bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1’i ila 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;

- Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

- Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

Kuruma gönderilecektir. “

hükümlerine yer verilmiştir.

Dolayısıyla soysal güvenlik mevzuatı açısından aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesinin son günü, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın 7’si ve 23’ü belirlenmiştir.

Mali tatil uygulaması açısından en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın 7’sinde verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin mali tatil kapsamında ayın 27’sine erteleneceği aşikârdır.

Gelelim en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin mali tatil kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine.

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinde;

“Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan madde hükmünü, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde verilen aylık prim ve hizmet belgeleri kapsamında değerlendirdiğimizde, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin mali tatil uygulaması nedeniyle ayın 27’sine kadar Kuruma verilebileceği görülmektedir.

Ancak 24.07.2010 tarihinde Haziran/2010 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerini e-bildirge yoluyla Kuruma göndermek isteyenler bir sürprizle karşılaştı. Çünkü Kurum mali tatil uygulamasını unutup Haziran 2010 dönemi aylık prim ve hizmet belgesi ekranını e-bildirge sisteminden kaldırdı.  Her ne kadar 26.07.2010 tarihinde Kurum bu hatasından dönse de Kuruma bilgilerini o tarihe kadar göndermeyenler ciddi sıkıntılar ile karşı karşıya kaldılar.

Sonuç olarak halen Kuruma Haziran 2010 dönemi aylık prim ve hizmet belgelerini göndermeyenler 27.07.2010 tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma e-bildirge yoluyla gönderebileceklerdir.

27.07.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM