YAZARLARIMIZ
Gürkan Sezen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
grknsezen@yahoo.comCovıd-19 Salgını Nedeniyle Ertelenen SGK Primlerinin Gider Yazılma Dönemi

SGK PRİM ÖDEMELERİNİN MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA ERTELENMESİ

Değerli okurlar, bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle SGK prim ödemelerinin ertelenmesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 02/04/2020 tarihli yazısı yayımlanmıştı. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli ve 30178 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kişi ve kurumların;

  • 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
  • 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
  • 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

SGK PRİMLERİNİN GİDER YAZILMA DÖNEMİ

31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Prim Belgeleri ve Primlerin ödenmesi" başlıklı ikinci bölümünde sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin çeşitli hükümlere yer verilmiş olup, anılan bölümün "Primlerin Ödenmesi" başlıklı 88 inci maddesinin on birinci fıkrasında; Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin "SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması" başlıklı (C) bölümünde; 506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, "İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur." denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da "Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz." hükmü yer almıştır.”

Ayrıca, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının 2 numaralı bendinde “Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri;” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemelere göre, mücbir sebep kapsamında ödemesi ertelenen ve bu kapsamda yer alan mükelleflerin 2020/Mart-Nisan-Mayıs dönemi SGK primlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması (ödemelerinin yeni ödeme vadelerinde yapıldığı varsayımı altında) ancak 2020/4. Geçici ve 2020 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde mümkün olabilecektir.

08.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM