YAZARLARIMIZ
Gürel Ercan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
gurelercan@mynet.comNasıl Sponsor Olunur

Sponsorluk harcamaları yapılmasına K.V. kanununun 10/1-b maddesine göre G.V. kanununun 89/8 maddesine göre de, ayrıca 21.5.1989 trh. ve 3289 sy. Gençlik ve Spor Genel Müd. teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile 17.6.1992 trh. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında yasa kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca amatör spor dalları için harcamaların tamamı profesyonel spor dalları için %50 si kurumlar veya gelir vergisi mükelleflerinin matrahının tespitinde, beyannamede ayrıca gösterilmek yoluyla matrahtan indirilebilir.

Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları, harcamaların yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamaların kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kazancın yeterli olması halinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kazancın tespitinde indirim konusu yapılması gerekmektedir. Ancak kazancın yeterli olmaması durumunda zarar olarak gelecek yıllara devredilemez.

 Sponsor kurumun adının anılması koşuluyla; sponsorluk harcamaları

1-Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,

2-Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, ile spor malzemesi bedelleri

3-G.S.G.M.’nün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni veya nakdi harcamalar,

4-Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,

5-Spor müsabakaları sonucuna göre sporcuların veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni veya nakdi ödemeler.

Harcamanın nakden yapılmaması halinde harcama konusunu oluşturan mal veya hakların maliyet bedeli (kayıtlı değeri) bu değer mevcut değilse V.U.K. hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır. G.S.G.M. sponsorluk yönetmenliğinin 8. md. göre sponsorluk hizmeti alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmekte olup bunu içeren bilgiler ve işlemleri aşağıda açıklanacaktır.

Aynı yönetmenliğin 12. md. göre sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili yüklenilen sponsorluk bedelinin sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi sponsorluğu alanın hesabına da yatırılabilecektir. Ancak harcama yapılan banka dekontu veya makbuzda paranın “ sponsorluk amacıyla “ yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır. Bu makbuz veya dekontlar belge olarak kabul edilebilecektir. 

İşletmenin varlıklarından aynı olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmeti alan kişi veya kurumlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi gerekir.Faturada veya alındı makbuzu düzenlenirken aşağıdaki bilgilere yer verilmesi gerekir. 

a)      Düzenlenen sponsorluk faturasının hizmeti alanlar adına düzenlenmesi

b)      Teslimin sponsorluk maksatlı olduğu

c)      Teslimi yapılan değerlerin cinsi, nevi ve miktarları ayrı ayrı belirtilmelidir.

d)      Faturanın arka yüzününde hizmet alan kişilere veya kanuni temsilcilerini imzalatılmış olunması gerekir

ÖRNEK OLARAK ; Yardım A.Ş. , B. Spor ile yaptığı sponsorluk sözleşmesi gereği her lig maçından sonra tüm sporculara ve teknik heyete 100 TL prim mahiyetinde ödeme yapmak yoluyla sponsor olmak istemiştir. Bunun için;

1)      Sponsorluk sözleşmesi yapılması gerekecektir. İlgili sözleşmede;

  • Tarafların adı, soyadı veya kanuni unvanı,
  • Tarafların ikametgâh veya işyeri adresi,
  • Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
  • Sponsorluğun konusu,
  • Nakdi sponsorlukta sözleşme bedeli ayni sponsorlukta yaklaşık sponsorluk bedeli,
  • Faaliyet veya tesisle ilgili işlerinin başlama, bitiş tarihleri ve yeri,
  • Nakdi sponsorlukta sponsorluğu alanın banka hesap numarası,
  • Tarafların haklı veya mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri,
  • Anlaşmazlıkların nerede ve ne şekilde çözümleneceği,
  • Sözleşmenin kaç maddeden ibaret olduğu, tarih, imza eden kişilerin adı, soyadı ve unvanları belirtilir.

2)      Sponsorluk bilgi formu doldurulur. Bu form sponsorluk süresinin bitimini müteakip on gün içinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bilgi formunda ne kadarlık sponsorluk gerçekleşti ise o yazılır.

3)      Özel Hususlar;

a-      Vergi ve Sosyal güvenlik kuruluşlarınca borcu nedeniyle takibata uğrayan gerçek veya tüzel kişiler sponsorluk yapamazlar.

b-     Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olmasından sponsor ve sponsorluk alanlar müştereken ve müteselsilen sorumludur.

        c-   Yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğinin ilgili vergi dairesi müdürlüğüne verilmesi gerekir.

Yukarıdaki örnek çözülürse, maç başına

24 sporcu       ===>  24*100 =   2400 TL              |     3100 TL Sponsorluk Harcaması

7 Teknik heyet ===>  7*100   =   700 TL              |

Yardım A.Ş. Dönem Karı   ===> 8500

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider ===> 3100
                                                      + -------
                                                       11600 

Dönem Matrahı                                11600
Sponsorluk İndirimi                            1550
                                                    - --------
Vergi Matrahı                                  10050

Not: İstanbul 2010 yılı Avrupa Kültür başkenti hakkındaki kanuna göre makbuz karşılığı yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı Kurumlar vergisi beyannamesinin üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla özel şartlar olmadan kurum kazancından indirilebilecektir.

13.05.2010

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM