YAZARLARIMIZ
Gürcan Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
gurcan.unlu@ismmmo.org.trYeni Yıl Defter Tasdik Noter Giderlerinin Giderleştirilmesi ve Dönemsellik Kavramı Hakkında Hatırlatmalar

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında detaylarına uygun olarak yapılmaktadır.

Bilanço usulüne göre defter kayıtları tutulan mükellefler için E-defter zorunluluğu kapsamına girmeyen mükellefler için Aralık ayı içinde gelecek dönem tüm yasal defterleri Noterlere tasdik ettirdik. Noter makbuzları Aralık ayı evrakları ile birlikte giderlerimiz arasında KDV1 Beyannamesinden indirim konusu yapılmaktadır.

Noter makbuzlarının giderleştirilmesi hususunda değişik görüşler olduğunu görmekteyiz.

Küçük hatırlatma ve dipnot niteliğinde hatırlatmalarımı maddeler halinde sıralamak istiyorum.

“Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve kârların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir.

Bu kavramın, işletmeler açısından geçerliliğinin bulunmadığı veya ortadan kalktığı durumlarda ise, bu husus mali tabloların dipnotlarında açıklanır.”

Aralık ayında tasdik ettirdiğimiz defterlerin Noter giderlerini her ne kadar ilgili yılda yapmış olsakta aslında bu giderimiz “Muhasebenin dönemsellik kavramı” gereği giderin yapıldığı dönemde giderleştirmek yerine ilgili hesaplara kaydederek 2021 yılına dağıtılması daha uygun olduğunu düşünüyorum.

Örnekle olarak;

X İŞLETME LTD.ŞTİ 10.12.2020 tarihinde 2021 yılı defterlerini tasdik ettirdiği Yevmiye defteri için 390+10 TL Kebir 390+10 TL ve Envanter 99+1 TL Noter gideri oluşmuştur. Noter makbuzu 3 adet olduğu için evrakların detaylandırmak ve evrak numaralarının ayrı ayrı belirlenmesi için 3 ayrı kayıt yapılarak resmi deftere kayıt edilmes daha uygun olacaktır.

Not: Hesap alt kodlarını kullandığım sisteme göre yazdım

____________10.12.2020____________________

280.21.01.001                     NOTER GİDERİ                       97,50 TL

280.21.02.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

280.21.03.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

280.21.04.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

191.108.18                          İNDİRİLECEK KDV                       10 TL

                               100                                        KASA                                     400 TL

Yevmiye Defteri Giderleştirmesi

____________10.12.2020____________________

Küçük bir Noter makbuzu uğraştırsa da dönemsellik ilkesinin uygulanması açısından gideri yaptığımız dönem için gider bizim için bir Gelecek yıl gideridir. Bilanço kesinleştirip dönem kapanışı için Gelecek yıl giderinden, Gelecek aylara ilişkin giderlere dönüştürmek bu kaydın şık ve tam anlamışla ilkenin uygulandığını yansıtacaktır.

____________31.12.2020____________________

180.21.01.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

180.21.02.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

180.21.03.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

180.21.04.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

                               280.21.01.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

                               280.21.02.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

                               280.21.03.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

                               280.21.04.001                     NOTER GİDERİ                      97,50 TL

280-180 Virman

____________31.12.2020____________________

Bir sigorta gideri veya yıllık abonelikler nasıl giderin ötelenmesi ve ilgili döneme kaydını gerektiriyorsa tutar ne olursa olsun Noter Giderlerini de bu şekilde kayıt etmek en doğrusu olacaktır.

Saygılarımla, tüm meslekteşlarıma iyi bir mali yıl olmasını diliyorum

18.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM