YAZARLARIMIZ
Gürcan Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
gurcan.unlu@ismmmo.org.trYeni Tescil Olan Şirketlerin SGK Tarafından Otomatik İşyeri Tescili, Dosya Durumu ve İşçi Çalıştırması Durumunda Uygulayacağı Aşamalar

Bilindiği gibi 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 ve 19. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 11. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi; “Şirket kuruluşunun ticaret sicil müdürlüklerine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim Kuruma yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılmasa dahi ticaret sicil müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna istinaden SGK tarafından otomatik işyeri tescili yapılacak olup, ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.

Tescil edilen şirket merkezine SGK tarafından bilgilendirme yazısı gelmektedir. Şirket veya Mali Müşaviri bu yazıya istinaden SGK tarafından işyeri tescilinin yapıldığını görüp işçi çalıştırmaya başlamadığı durumda doğal olarak -acaba bildirim yapmak zorunda mıyız? sorusunu sorma gereği duymaktadır.

İşçi çalıştırmaya başlamaması halinde hiçbir bildirim yapılmasına gerek yoktur.  Dosyanın kapatılması için ilgili SGK Kurumuna herhangi bir bildirim yapmasına da gerek yoktur. 2018/11 sayılı SGK Genelgesinde paylaşılan bilgiye göre “Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescil yapılan işyerinde tescil tarihinden itibaren 2 yıl içinde sigortalı çalıştırılmaması halinde oluşturulan dosya sistem tarafından kapsamdan çıkarılacaktır. Ancak 2 yıllık süreden sonra sigortalı çalıştırılması halinde dosya yeniden aktif hale getirilebilecek ve işlemler bu dosya üzerinden yürütülecektir.”

Uygulamada sıklıkla yaşanılan karışıklıklardan birisi de işyerinin başka bir SGK Kurumu mıntıkası dahilinde işçi çalıştırmaya başlaması halidir. Bu 2 yıllık aktif süre veya sonrası pasif süre içerisinde diyelim ki şirket adresini değiştirdi ve başka bir SGK Kurumuna bağlı dosya açtırması gerekli.

Bu durumda ne yapılacak ?

Hali hazırda açılmış bir dosya var ve bu dosyanın öncelikle (işçi çalıştırmaya başlamadan birkaç gün önce verilmesinde fayda var) dosya transferi gerçekleşmesi gerekir. Yeni SGK Kurumuna dosya transferi gerçekleştikten sonra yeni SGK Kurumuna sadece E-Bildirge sözleşmesi  verilerek şifre alınacak, işe giriş yeni dosyaya yapılacaktır.

19.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM