YAZARLARIMIZ
Gürcan Ünlü
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
gurcan.unlu@ismmmo.org.trGenç Girişimci İstisnası Geçici Vergi Üzerinde Gösterilmesi ve/veya Unutulması Sonrasında Uygulanacak İşlemler

Bilindiği üzere Genç Girişimciler için çok önemli bir destek olan Kazanç İstisnası 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20. maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenerek 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öncelikle Genç Girişimci kazanç istisnasından biraz bahsedeyim

Kazanç İstisnasından Yararlanma Şartları

*10.02.2016 tarihi itibariyle ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefi olmak.

*29 yaşını doldurmamış olmak.

*İşe başlamayı kanuni süresi içinde bildirmek.

*Mükellefin, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

*Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

*Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

*Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Kazanç İstisna Tutarı

Faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, gelir vergisinden müstesnadır.

Genel olarak oluşan algı bu kazanç istisnasının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde düşülmemesi yönündedir. Hatta bu konuda vergi dairesi memurları, şefleride bu algıya kapılmış durumdalar. Geçici Vergi Beyannamesinde Ekler kulakçığında bulunan istisnalar bölümünde “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” şeklinde yer almaktadır.

Önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Kazanç istisnası eklenmesi durumunda müstesna olan 75.000 TL kazancı üzeri kalan fark Matrah bildirimi kulakçığında bulunan “KAR” bölümüne yazılacaktır. Yazılan istisna tutarı beyanname üzerinde otomatik düşmemektedir.

İki değişik örnekle açıklayalım.

X Gerçek kişisi 2019/1. Döneminde 50.000 TL kar etmiştir.

Beyanname üzerinde Kazanç istisnası 50.000 TL yazılarak Matrah Bildirimi bölümünde KAR satırına 0,00 TL yazılacaktır. Elde edilen karın yazılması durumunda istisna tutarı otomatik düşmeyecektir. Vergi mükellefe tahakkuk edecektir.

Yine aynı X Gerçek kişisi 2019/2. Döneminde karını 80.000 TL ye çıkartmıştır.

Beyanname üzerinde Kazanç İstisnası 75.000 TL yazılarak Matrah Bildirimi bölümünde KAR satırına 5.000 TL yazılacaktır. Kazançtan istisna edilen tutarın üzerindeki kar üzerinden vergilendirecektir.

Şimdi diyelim ki dalgınlığımıza geldi 80.000 TL üzerinden vergilendirildi. Uygulanacak işlem şu şekilde olacaktır. IVDB üzerinden düzeltme beyannamesi verildikten sonra tahakkuk eden Geçici Verginin terkini için dilekçe doldurulacaktır. Damga Vergisi ödeyerek vergi aslının terkini için vergi dairesine gitmenizde fayda var. Aksi taktirde terkin bekleyip gecikebilir.

Dönem sonunda Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde de aynı işlem yapılarak tahakkuk edilecektir.

15.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM