YAZARLARIMIZ
Gülşah Yeşiloğlu Çoban
Avukat
Bilim Uzmanı
avukat@gulsahyesiloglu.av.trFirmaların Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanması Artık Daha Kolay

Geçici olarak kısmen veya tamamen üretimini durdurmak zorunda kalan firmaların işçileri işten çıkarmadan sıkıntılı dönemi atlatmalarına olanak sağlayan Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma şartları kolaylaştı.

09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi; “İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumları,” şeklinde değiştirilmiştir.
Yönetmelik hükmüne eklenen “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlarda” ibaresi sayesinde, firmalar kısa çalışma ödeneğinden artık daha kolay yararlanabilmektedir. Böylece özellikle dönemsel dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle işleri durma noktasına gelen, üretimini azaltan ya da geçici olarak durduran firmaların işçi çıkarmaması ve işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması sağlanmaktadır.

İşverenler, kendilerinden kaynaklanmayan dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel olarak nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı yaşanması halinde, kısa çalışma ödeneği başvurusu yapılabilecek. İşverenlerin bu talepleri, iş müfettişlerince uygunluk tespiti yapılması amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine gönderilecektir. İş müfettişlerinin uygunluk tespiti sonucu İŞKUR’a gönderilir ve İŞKUR ilgili birimince işverene bildirilir. İşveren durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, işverence Kuruma yapılan başvurunun uygun bulunmasının yanında, kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması yani kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında sigortalıya yapılacak olan günlük ödeme, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı kadardır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyecektir.

Bahsi geçen yönetmelik gereğince, kısa çalışma ödeneği en fazla üç ay süreyle ödenmektedir. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu süre altı aya kadar uzatılabilmektedir. Kısa çalışma ödeneği alan işçinin bu süre için genel sağlık sigortası primleri de İşsizlik Fonu’nca yatırıldığı için, işçi sağlık hizmetlerinden yararlanmasında herhangi bir kesinti olmamaktadır.

Ancak bu düzenleme kapsamında kısa çalışma ödeneği alan işçinin, ileride ödenek alırken veya ödenek aldıktan sonra işten çıkarılması halinde, bu ödenek tutarları İŞ-KURdan alacakları işsizlik maaşlarından düşülecektir. Bu halde yapılan düzenleme, her ne kadar firmalar için fayda sağlasa da işçinin ileride işten çıkması halinde mağduriyetine sebep olacağı şüphesizdir. Bu sebeple, firmaların işçilerini bu fon kapsamına dahil ederken onaylarını alması yerinde olacaktır.

05.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM