YAZARLARIMIZ
Gülin Gürgenç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
gulingurgenc85@hotmail.comBireysel Emeklilik Kapsamı Genişliyor. Zorunlu Geçiş 01.07.2018 Tarihidir. Hazır Mısınız?

Değerli okurlar, bilindiği üzere 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa 6740 Sayılı Kanunla 10.08.2016 tarihinde aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Buna göre; Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar bu uygulamaya dahil olacaklardır.  Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda 09.01.2017 tarihinde 1/796 esas numarası ile kabul edilen kanun çerçevesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık çalışanlarının da sisteme dahil edilmesi ön görülmektedir. Tüm bu kapsam zorunlu olup, işçi ve işverenlere baştan herhangi bir katılım serbestisi tanımamaktadır.

BES Otomatik Katılım Sistemi, işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olup, 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır. Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde sistemden çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır.

Otomatik Katılım uygulamasına dahil olan her işverenin kanunen, bir emeklilik şirketi ile sözleşme yaparak kriterlere uygun çalışanlarını bu plana dahil etme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda, orta büyüklükten daha dar bir kapsama ulaştığı için birçok işvereni ilgilendirmektedir.

Otomatik Katılım Kademeli Geçiş

Özel sektör çalışanları bağlı bulundukları işyerinin büyüklüğü göz önünde alınarak sisteme dahil edilecektir.

Bu kapsamda,

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,

sisteme dahil olacaktır. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, beş kişinin altında çalışana sahip işverenler sisteme dahil edilmemiştir.

İşverenin yükümlülüğü nelerdir?

1- Emeklilik şirketinin (şirket) seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür.

2- Fonların seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren/ faiz içermeyen fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

3- Katkı payının ödenmesi: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.

4- Devir imkanı: İşveren; operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari para cezası söz konusu olacaktır.

Herhangi bir işveren sistemde faaliyet gösteren kamu veya özel fark etmeksizin herhangi bir emeklilik şirketi ile anlaşabilir.

İşverenin emeklilik sözleşmesi imzaladığı günden bağımsız olarak, çalışana ait ilk katkı payının emeklilik şirketine intikal ettiği tarihi takip eden işgünü çalışana konu ile ilgili bildirim yapılır. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir, öncesinde kullanamaz.

Sonuç olarak, meslektaşlarımıza ve insan kaynakları yetkililerine yeni bir zahmet olacak olan bu konuda idari para cezaları ve hak kayıplarına mahal vermeyecek şekilde düzenleme ve hazırlık yapılması hepimizin yararına olacaktır. Sağlık ve sabır dolu bir iş hayatı dilerim herkese.

04.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM