YAZARLARIMIZ
Gökhan Tokaç
Vergi Müfettişi
gokhan.tokac@vdk.gov.trKDV İadesinde Yeni Dönem

26 Nisan 2014 gün ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, Katma Değer Vergisi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış ve yaklaşık 30 yıldır yürürlükte olan tebliğdeki birçok hüküm kaldırılmış veya değiştirilmiştir. Yayımlanan bu yeni Genel Tebliğ ile uygulamaya yeni bir yön verilmiş ve KDV uygulamasındaki usul ve esasların bir çoğu yeniden düzenlenmiştir.

Bu Genel Tebliğ ile bu güne kadar yayınlanmış  olan 123 adet  Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle tebliğ açıklamaları, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve eski uygulamalar tarihe karışacaktır.

Yapılan değişiklik ve yeniliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

- İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulamasına geçildi. Bundan böyle mükellef önceden proje kapsamında hangi malların alınacağı listesini vergi idaresine sunacak ve İadeler buna göre yapılacaktır.

- Tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarihinde ilk defa tarımsal üretimi de kapsayacak bir şeklide genişletildi.

- Halen uygulamada olan hızlandırılmış iade sisteminden yaralanma koşulları hafifletilerek mahsuben iadelerde aynı gün nakden iadelerde ise 5 iş günü içerisinde iadenin alınabilmesi esasları tekrar belirlendi.

- Daha önce sadece imalat ya da ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli teminat uygulaması sistemini, KDV iadesi alan tüm mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle dönüştürüldü.

- Mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine imkan sağlandı.

- Sahte belgeye dayalı KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla özel esaslar uygulamasını yeni baştan düzenledi. Özel esaslara alınma kriteri, belge ve işlemin gerçek mahiyeti esas alınarak belirlendi. özel esaslara alınmadan önce mükelleflere yaptıkları işlemin gerçekliğini delil serbestisi içerisinde her türlü delil ile ispat etme imkanını sağlandı ve Özel Esaslara alınma kriterleri netleşti.

-Özel esaslar kapsamından çıkış için net belirlemeler, kriterler ve koşullar getirildi. Artık mükellefin talebi olmadan da vergi idaresi mükellefleri Genel Esaslara alacak.

-Elektronik ortamda KDV Takip Sistemi sayesinde Mükellefler,  talepte bulunduğu bir iadenin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi sahibi olacak şekilde düzenleme yapıldı. 

Yukarıda kısa kısa yapılan değişikliklere değindiğimiz KDV Genel Uygulama Tebliği artık mükelleflerin KDV ile ilgili tüm usul ve esaslara ilişkin başvurabileceği tek kaynak olarak yayımlandı ve 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren eski uygulamalara yön veren tebliğlerin tamamı uygulamadan kaldırılarak köklü ve çok yerinde bir değişikliğe gidildi. 

Bu Genel Tebliğ ile bu güne kadar yayınlanmış  olan 123 adet  Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle tebliğ açıklamaları, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve eski uygulamalar tarihe karışacaktır.

Mükelleflerin İstisnaya tabi işlemlerden dolayı KDV iadesi alma hakları doğmaktadır. Bununla birlikte Mükelleflerin özellikle KDV iadesi almaları veya KDV iadesi alan müşterileri ile ilgili en sık yaşadığı sorun Özel Esaslara doğrudan veya dolaylı olarak tabi olmasıdır. Eski uygulama adı KOD Listesi olan Özel Esaslar birçok mükellefin hem iade almasını hem de iade alan mükelleflere satış yapmasını zorlaştırmakta bazen de imkansız kılmaktadır. 1 mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ise bu konuda çok ciddi ve mükellefi rahatlatacak düzenlemeler yapmıştır.

Uzun yıllar boyunca çıkarılmış birçok tebliğ KDV iadelerini düzenlemekle birlikte 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği tüm KDV iadeleri işlemlerini bir araya toplayarak iade konusunda ciddi düzenlemeler yapmıştır. Bu nedenle artık her konuda KDV iadesi almak isteyen mükellefler 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilen yeni düzenlemelere uymak zorundadır.

18.11.2014

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM