YAZARLARIMIZ
Gökhan Soytürk
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmm@gokhansoyturk.comMeslek Mensubunun Yeni Elektronik Adresi: SMMM.TR ve YMM.TR

Başlığı görüp merak eden meslektaşlarımı hem bir heyecanın hem de bir endişenin sardığını şimdiden tahmin edebiliyorum. Bu kadar işimiz gücümüzün arasında bir yenilik daha kaldıracak pek enerjimiz kalmadığını hissetmemizin yanı sıra, bu kadar işimiz gücümüzü azaltacak yeniliklere de ihtiyacımız olduğunu da göz ardı etmemeliyiz

90’lı yıllarda bilgisayarlar iş hayatına yavaş yavaş girmeye başlamışken, 2000’lerde ise bilgisayarların internete bağlı olarak bir öncekinden daha fazla işi pratikleştirmesine şahit olduk. 2010’lara ulaşıldığında ise artık elektronik ortamda iletişim ve alışveriş olağan hale gelmeye başladı. En nihayet içinde bulunduğumuz 2020’li yıllarda ise bilgisayar-internet-cep telefonu-uygulama-program gibi kavramlar hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Artık iş hayatında birçok şeyin bilgisayar ve internet vasıtasıyla yapıldığı yadsınamaz bir gerçek.

İşte bu noktada 3568 Sayılı Yasa kapsamında görevlerini yürüten meslek mensuplarımızın da çağa uyum sağlaması gerektiği anlaşılıyor. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın artık fatura ve defter kayıtlarını kağıt ortamdan alıp elektronik ortama taşıdığı, bir çok verinin elektronik olarak kayıt ve analiz edildiği bilinen bir gerçek. İlerleyen teknolojiyle beraber muhasebeciliğin ve mali müşavirliğin de evrime uğradığı ve uğrayacağı ortadadır. Bazı meslek mensuplarının bir kısım işlerini elektronik ortama taşıdığı, kendilerine internet üzerinden alan adı aldıkları ve kullandıkları da görülmektedir.

Her ne kadar meslek mensupları alan adlarını mevcut sisteme göre alsa da çoğu zaman istenilen adresin temin edilmesinde güçlük yaşanmaktadır. Çünkü birçok alan adı meslek mensubu olmayan kişilerce de alınmış durumdadır. Şu halde meslek mensuplarının geleceğe ve teknolojiye uyum sağlanması açısından hangi çözümlere başvurması gerektiği halihazırda açığa kavuşturulmuş da değildir.

Tarafımızca önerilen çözüm ise gayet açık ve basit bir şekilde, her meslek mensubunun kendine ait ve uygun kriterlerde bir alan adına kavuşmasında yatıyor. Bilindiği üzere bazı meslek gruplarının ülkemizde kendi mesleklerine has alan adı uzantıları mevcut. Örneğin avukatlara “av.tr”, hekimlere ise “dr.tr” uzantılı alan adları tahsis edilmiş durumda. Yine dernek vakıflara “org.tr” ve MEB onaylı eğitim kurumlarına da “k12.tr” uzantılı alan adları verilebiliyor. “com.tr” uzantısı ise ticari işletmelere tahsis edilmektedir.

 Bu bilgilerden hareketle Mali Müşavirlere  “smmm.tr” Yeminli Mali Müşavirlere ise “ymm.tr” uzantılı alan adı tahsis edilmesi artık zorunlu görünüyor. Talep açık olmasına karşın çözümün de ortaya konulmasında fayda var. Alan adlarının tahsisi 07/11/2010 tarihli ve 27752 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında yapılabilmektedir. Yönetmeliğin 30.maddesinde;

“1) Kurum tarafından tahsise açılmasına karar verilen yeni alt alan adları Kurumun İnternet sitesinden ve gerek olduğu hallerde diğer uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Duyuruda alan adı tahsisinin belgeli ya da belgesiz yapılacağı da belirtilir.

(2) Belgeli tahsis edilecek yeni alt alan adlarının tahsisine ilişkin hususlar Kurum tarafından düzenlenir. “ hükümleri yer alıyor. Mezkur Yönetmeliğin 3.maddesine göre ise Kurum ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)” nu nitelendirdiği belirtilmektedir.

Kurumun 21/08/2013 tarihli ve 28742 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde ise Yönetmelikten daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Konu ile ilgili Tebliğin 28. ve 20. Maddelerinde şu açıklamalarda bulunulmuştur:

Yeni ikinci seviye internet alan adı açılması

MADDE 28 – (1) İhtiyaç olması halinde “a.yeni.tr” yapısındaki yeni ikinci seviye alan adları Kurum tarafından tahsise açılır.

(2) Bu adların belgesiz olarak tahsis edilmesi halinde;

a) İlk olarak marka sahipleri önceliği hükmü işletilir,

b) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Sonrasında Kurul tarafından uygun görülmesi halinde açık artırma yapılabilir.

c) (Değişik:RG-17/10/2020-31277) Açık artırma sonrasında veya açık artırma yapılmaması durumunda müsait olan İAA’lar için “ilk gelen ilk alır” kuralı uygulanır.

(3) “a.yeni.tr” yapısı için “yeni” ibaresi tahsise kapalı adlar listesine alınır.

(4) Bu adlara ilişkin usul ve esaslar ile işlem ücretleri Kurul tarafından belirlenir.

Marka sahipleri önceliği

MADDE 29 – (1) “a.tr” yapısındaki İAA’ların ilk tahsisi ve yeni ikinci seviye İAA açılması hallerinde açık artırmadan önce marka sahiplerine ilgili adı tahsis etmeleri için öncelik tanınır. Bu önceliğe ve öncelik başvurusu ücretine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

Alan Adları ile ilgili mevzuattan anlaşılacağı üzere “smmm.tr” ve “ymm.tr” alan adı uzantılarının tahsis edilebilmesi için öncelikle Bilgi Teknolojileri Kurumu’na başvuru yapılıp izin alınması gerekmektedir. Tebliğin 28/2-a maddesi hükmüne göre de ihtiyaç olması halinin ortaya konulması icap etmektedir. Tarafımız kanaatince, bu ihtiyacın ortaya çıktığını ve yeni alan adı uzantısı tahsis  başvurucusunun  TURMOB olması gerektiği düşünülmektedir. Böylece hem tüm meslek mensuplarını temsil yetkisi açısından hem de talebin ciddiyetinin anlaşılması açısından konun önemi ortaya koyulmuş olacaktır.

İşbu yazımıza istinaden Sayın TÜRMOB yönetimine, meslek mensuplarının geleceğini şimdiden şekillendirmek adına, BTK’ya yeni alan adı uzantıları olan “smmm.tr” ve “ymm.tr” için en kısa sürede başvuruda bulunulması talebi ve temennisi içerisindeyiz.

05.07.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM