YAZARLARIMIZ
Fuat Tekgül
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fuat.tekgul@capitaldenetim.com.trGeçici 17.Madde Kapsamında Teslimlerde İade Talep Süresi

3065 Sayılı KDV kanununa 4369 sayılı kanun ile eklenen geçici 17.madde ile ‘’ Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin… ‘’ 11/1-c maddesi gereği teslimi KDV’den istisna edilmiş olup mezkûr madde uygulanma tarihi 7256 sayılı kanun ile 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. DİİB ve Geçici Kabul kapsamında istisna; ihraç konusu malların bünyesinde kullanılacak maddelerin üzerindeki KDV yükünün imalatçı üzerindeki etkisini kaldırma amaçlıdır.

Makalemiz Geçici 17.madde kapsamında 11/1-c maddesi gereği teslimi yapılan ihraç konusu malların KDV iade talep edilmesi halinde KDV iade talep zamanaşımına uğramamasına ilişkindir.

Bilindiği üzere 7104 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 Seri No.lu Tebliğ ile 01.01.2019’dan itibaren geçerli olmak üzere iade talep sürelerinde yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Buna göre, Kanun’un 32’nci maddesi ile geçici maddelerde yer alan tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Dahilde işleme izin belgesi sahibi mükelleflerin 11/1-c maddesi kapsamında teslimlerinde iade taleplerinde ‘’…imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir işlem yapılamayacağı’’ KDV GUT II-A/9 bölümünde belirtilmiştir.

Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin (2006/12 sayılı DİR Tebliği) 20.maddesi ile DİİB süresinin azami 12 aya kadar verileceği belirtilmiş olup proje süresince uzatılabilmekte ,talep halinde ek süre verilebilmekte ve afet durumlarında (deprem,sel v.b.) talebe bağlı olmaksızın DİİB belge süreleri otomatik olarak uzatılabilmektedir. Söz konusu sebeplere bağlı olarak geçici 17.madde kapsamında yapılan alımların ihracat süresi 24 aylık süreyi geçebilmektedir.

7104 sayılı kanun ile iade talep süresi istisnaya tabi işlemi takip eden ikinci yılın sonuna kadar iade talep etme sınırlaması gereği ihracat süreleri ilgili son talep tarihlerini aşabilmektedir.

İade talep sahibi mükelleflerin hak kaybına uğramaması ve vergi idaresi tarafından eleştiri konusu yapılmaması açısından geçici 17.madde kapsamında teslimlerde teslim tarihini takip eden ikinci yılın sonuna kadar ihracatın gerçekleşmemiş olması halinde ibrazı zorunlu belgelerin sistemden giriş yapılarak onaylanması ve iade talep dilekçe girişinin yapılmasını öneriyoruz.

Bu aşamada akıllara ; istisnaya tabi teslimi takip eden ikinci yılın sonuna kadar ihracatın gerçekleşmemesi durumlarında KDV GUT II-A/9 bölümünde belirtilen ‘’…imal edilen mallar ihraç edilmeden her hangi bir işlem yapılamayacağı’’ belirtildiğinden ihraç edilmeyen mala ait Gümrük Çıkış beyannamesi bilgisi girişi yapmadan talepte nasıl bulunabileceği sorusu gelebilir.

Vergi idaresi muhtemelen bu tip durumlar olabileceğini öngörerek KDVİRA Kılavuzunun 1.1.19 bölümünde ‘’ Geçici 17. Madde Kapsamında Yapılan Teslimlerin henüz ihracatı gerçekleşmemişse listede sadece Satış̧ Faturası Bilgileri ile Dahilde İşleme İzin Belgesi Bilgileri alanları doldurularak İhracat Bilgileri kısmı tablonun 5. satırında gösterildiği gibi boş bırakılarak yazılmalıdır. ‘’ şeklinde bir açıklamaya yer vermiştir.

DİİB süreleri geçici 17.madde kapsamında yapılan ihraç konusu malların üretimi ile ilgili süreyi tanımlamakta olup bu sürenin iade talep zaman aşımı süresini aşması halinde ihracatın gerçeklemesini beklemeden iade zorunlu talep süresi içinde ibrazı zorunlu bilgi girişlerinin ve iade talep dilekçe girişlerinin süresini uzatmamaktadır.

2021 yılı içinde istisna kapsamında yapılan teslimlerin iade taleplerinin 31.12.2023 tarihinde sona ereceği bu günlerde söz konusu hususların göz önüne alınarak İade talep sahibi mükelleflerin hak kaybına uğramaması ve vergi idaresi tarafından eleştiri konusu yapılmaması açısından ibrazı zorunlu bilgi ve iade talep dilekçesi girişlerinin yapılması hususuna dikkat edilmesini öneriyoruz.

KAYNAKLAR:

  • 3065 sayılı KDV Kanunu geçici 17.maddesi.
  • 23 Seri nolu KDV tebliği
  • 2006/12 sayılı DİR Tebliği

30.11.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM