YAZARLARIMIZ
Fuat Tekgül
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fuat.tekgul@capitaldenetim.com.trHizmet Nitelikli Tevkifata Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Nakden ve Mahsuben İade Alacaklarının YMM Raporu ile Yerine Getirilebilmesi

01.04.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile getirilen düzenlemelerden biri olan Vergi İncelemesine istinaden iadesi talep edilebilen hizmet nitelikli tevkifata tabi KDV iade taleplerinin YMM KDV iadesi Tasdik Raporu ile de iade talep edilebilme imkanı sunulması yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile yapılan değişikliğe kadar aşağıda belirtilen tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları münhasıran Vergi İncelemesi sonucu talep edilebilmekte idi.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “İade Uygulaması” başlıklı 2.1.5.2. bölümü uyarınca;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hizmet nitelikli tevkifata tabi KDV iade taleplerinin aşağıda belirtilen şartları sağlaması şartı ile Vergi İncelemesinin yanı sıra YMM KDV iadesi tasdik raporu ile de talep edilebilmesi imkânı sağlanmıştır.

Aranan Şartlar:

 • Mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması.

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği sonrası:

Mahsuben iade talepleri:  (Tebliğin  (I/C-2.1.5.2.1.) bölümü):

10.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri: Vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilmektedir.

10.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri: Vergi inceleme raporu ve YMM KDV İade tasdik raporu ile yerine getirilmektedir.

Nakden iade talepleri:   (Tebliğin  (I/C-2.1.5.2.2.) bölümü):

Talep Tutarı ne olursa olsun: Vergi inceleme raporu ve YMM KDV İade tasdik raporu ile yerine getirilmektedir.

Mahsuben KDV iade taleplerinde 2000’li yılların başlarında 1999/2 sıra no.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi’ne dayanılarak 12 dönem mahsup talep eden mükelleflerin 1 dönemi Vergi incelemesine tabi tutulmakta idi. Ancak söz konusu 1 döneme ait YMM KDV İade Tasdik Raporu ibrazı halinde Vergi incelemesine gerek olmaksızın genel esaslara göre işlem tesis edilmekte idi.

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği taslağında; hizmet nitelikli tevkifata tabi KDV iade taleplerinin 12 dönemi tamamlaması halinde YMM Raporu olsa dahi 1 döneminin idare tarafından incelenmesi gerektiği öngörülmüş ancak taslak tebliğde yer alan bu uygulamaya tebliğde yer verilmemiştir.

Söz konusu YMM KDV İade Tasdik Raporu kapsamına alınan ve yukarıda sayılan tevkifat taleplerinde aranan ana şartın ‘’Süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi’’ olduğu göz önüne alındığında kamu adına inceleme yapan bir meslek mensubunun tasdik ettiği bir KDV iade talebinin idarece tekrar incelemeye tabi tutulmamasının yerinde bir uygulama olduğu kanaatindeyiz.

Hangi Dönemden itibaren İade talep edilebilecek?

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 01.04.2023 tarihi itibariyle yayınlanması ve Tebliğde bu konuda bir bilgiye yer verilmemesi sebebi ile hangi dönemden itibaren KDV iade talep edilebileceği bir soru olarak karşımıza çıkabilir.

Mezkûr 46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Şu kadar ki mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilir.” Denilmektedir.

Altı çizili ifadeden tebliğ yayım tarihinden önceki dönemlere ait tevkifat KDV iade talep dönemini kapsayan yıla ait süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi bulunması halinde YMM KDV İade tasdik raporu ile talepte bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Hatırlanacağı üzere ;23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ‘’8.3. Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere İlişkin İade Talep Süresi ‘’ bölümü ile tevkifattan doğan KDV iade taleplerinde süre kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu düzenleme gereği ‘’ …tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları’’ zorunluluğu getirilmiştir.

46 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile getirilen düzenleme kapsamında süresinde düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesi yapılmış olması şartı ile tebliğin yayım tarihi itibariyle 2021,2022,2023 Takvim yıllarında işlemi gerçekleşen tevkifata tabi KDV iade taleplerinde YMM KDV İade Tasdik Raporu ile  talepte bulunulabileceğinin göz önünde tutulması gerekmektedir.

18.04.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM