YAZARLARIMIZ
Fuat Tekgül
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fuat.tekgul@capitaldenetim.com.trMakine ve Teçhizat İstisnalarına Genel Bir Bakış

Üretim ve buna bağlı istihdamı desteklemek amacı ile imalatçı firmalara sunulan avantajlardan imalatçılara yapılan makine ve teçhizat teslimleri yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında sunulan mevcut istisnalara ait bilgiler aşağıdaki gibidir.    Geçici 39.madde kapsamında aşağıda belirtilen mükelleflere münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır:

 • Sanayi sicil belgesine haiz imalatçı KDV mükelleflerine,
 • Aşağıda belirtilen yerlerde Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara;
 • Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde (4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu)
 • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde (5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun)
 • Araştırma laboratuvarlarında (3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun)

            KDV kanununa eklenen geçici 39.madde ile (7103 sayılı kanun 31.md) yukarıda belirtilen mükelleflere KDV istisna imkânı getirilmiştir.

Söz konusu istisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın;

 • Yeni (kullanılmamış) olması,
 • Münhasıran faaliyet konusu kapsamında kullanılması,
 • Teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde elden çıkarılmaması veya faaliyet konusu dışında kullanılmaması gerekmektedir.

Geçici 39.madde kapsamında yapılan düzenleme kapsamında geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir.

            - 01.05.2018-31.12.2019 tarihleri arası (7103 sayılı Kanun 31.madde)

            - 31.12.2019-31.12.2022 tarihleri arası (7201 sayılı Kanun 8.madde)

            - 31.12.2022-31.12.2024 tarihleri arası (21.12.2022 tarih 32050 sayılı CB kararı)

KDV İade talep aşamasında KDV iade talebi yukarıda sayılan mükelleflere makine teçhizat teslim eden mükellefler tarafından yapılacaktır.

KDV iadesinde aranılan belgeler ve limitler aşağıdaki gibidir.

İBRAZI ZORUNLU BELGELER

GEÇİCİ 39.MD KAPSAMINDA

İMALATÇI FİRMALARA YAPILAN TESLİMLER

GEÇİCİ 39.MD KAPSAMINDA

AR-GE/YENİLİK/TASARIM/ FAALİYETİNDE BULUNANLARA YAPILAN TESLİMLER

Standart İade Talep Dilekçesi

İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

Satış faturaları listesi

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

Makina ve teçhizat listesinin örneği

 • İstisnanın beyanı ;
 • İmalatçılara yapılan teslimler ‘’İstisnalar-Diğer iade hakkı doğuran işlemler ‘’ kulakçığının ‘’Tam istisna kapsamına giren işlemler’’ tablosunda 332 kodu ile beyan edilir.
 • Ar-GE, Yenilik ve Tasarım faaliyetinde bulunanlara yapılan teslimler KDV Kanununun 13/m maddesinde düzenlenmiş olup ‘’İstisnalar-Diğer iade hakkı doğuran işlemler ‘’ kulakçığının ‘’Tam istisna kapsamına giren işlemler’’ tablosunda 331 kodu ile beyan edilir.        

NAKDEN VE MAHSUBEN İADE TALEPLERİNDE LİMİTLER:

MAHSUBEN İADE TALEPLERİNDE;

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

NAKDEN İADE TALEPLERİNDE;

 • 01.05.2022 öncesi işlemlerde 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri; vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
 • 01.05.2022 öncesi işlemlerde 5.000 TL’yi aşan nakden iade talepleri; vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat mektubuna istinaden yerine getirilir.
 • 01.05.2022 ve sonrası işlemlerde 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
 • 01.05.2022 ve sonrası işlemlerde 10.000 TL’yi aşan nakden iade talepleri; vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat mektubuna istinaden yerine getirilir.

AMORTİSMAN UYGULAMASINDA SAĞLANAN EK AVANTAJLAR:

Amortisman uygulamasında söz konusu şartlara haiz mükellefler tarafından 01.05.2018 tarihinden itibaren söz konusu istisna kapsamında alınan makine ve teçhizatlarda amortisman uygulamasında alınan faydalı ömür süresinin yarısı olarak uygulanması gerektiği VUK Geçici 30.maddesinde belirtilmiştir.

Söz konusu uygulama 31.12.2019 tarihi itibariyle sona erdiğinden 01.05.2018-31.12.2019 tarihleri arasında alına Makine ve teçhizatlar bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

7338 sayılı kanun 51.maddesi ile 26.10.2021 tarihinden itibaren söz konusu uygulama tekrar yürürlüğe konulmuş olup mezkûr tarihten 31.12.2023 tarihine kadar istisna kapsamında yapılan makine teçhizat alımları da VUK geçici 30.madde gereği amortisman uygulaması belirlenen amortisman süresinin yarısı olarak uygulanabilecektir.

Sonuç olarak;

Yukarıda sayılan mükelleflere anılan faaliyetlerde kullanılmak üzere KDV yönünden KDVK geçici 39. Madde ve amortisman yönünden VUK Geçici 30.madde kapsamında sağlanan avantajların kullanımı mükellefler lehine olacaktır.

Hem istisna kapsamına giren mükelleflerin bilançolarına 25-Duran varlıklar grubuna dahil edilecek makine teçhizat ile bilançoda aktifler güçlenmiş olacak hem de yatırıma-üretime yönelmesi için teşvik edilmiş olacaktır.

KAYNAK:

-3065 Sayılı KDV Kanunu

-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

-3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun

-KDV Uygulama Genel Tebliği

- KDVK Geçici 39.madde

-VUK Geçici 30.madde

-7103 sayılı Kanun

-7104 sayılı Kanun

-7201 sayılı Kanun

16.01.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM