YAZARLARIMIZ
Feride Akyıldız Bircan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
ferideakyildizbircan@hotmail.comElektronik (İnternet) Ortamda Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar

-535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında -       

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nde değişiklik yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ise, 22.01.2022 tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.”

İlgili düzenlemede mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Elektronik (internet) ortamda mal ve hizmet satışı yapanlar için brüt satış hasılatı limitlerine  ve  geçiş tarihlerine ait özet tablo aşağıdaki gibidir.

(Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.)

YIL

BRÜT SATIŞ HÂSILATI

E-FATURA

E-DEFTER

2020-2021

1 MİLYON TL

1.07.2022

1.01.2023

      2022

500 BİN TL

1.07.2023

1.01.2024

İlgili tebliğdeki brüt satış hasılatı  ifadesi,  elektronik ortamda elde edilen kısma tekabül eden tutarı değil,  toplam  brüt  satış hasılatının tamamını   ifade etmektedir.

Perakende olarak çocuk kıyafetleri ve araçları satışı işi ile iştigal eden firma, 2021 yılında bir veya iki defa toplamda 2.000.- TL'lik internet üzerinden satış yaptığını , 2021 yılı toplam hasılatının  1.800.000,00 TL olduğu belirtilerek 01.07.2022 tarihi itibariyle e- Fatura ve 01.01.2023 tarihi itibariyle e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluklarının  bulunup bulunmadığı hususunda  İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan görüş istemiş,   İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın ilgili firmaya verdiği  13.06.2022 tarih ve  E-67854564-105[1741-8329] – 314533 sayılı cevabına  aşağıda yer verilmiştir.

“……  Bu itibarla, özelge talep formunda, 2021 yılı toplam hasılatınızın 1.800.000,00 TL olduğu dikkate alındığında, Tebliğde "Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); ... kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL," şeklinde belirtilen açıklamalar uyarınca 2021 yılında elde edilen toplam brüt satış hasılatının 1 milyon TL'nin üzerinde olması nedeniyle, 01.07.2022 tarihine kadar e-Fatura, 01.01.2023 tarihine kadar e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğunuz bulunmaktadır. Öte yandan, özelge talep formu ile görüş talep edilen hususlarda yukarıda yer verilen Tebliğlerde gerekli açıklamaların yapıldığı anlaşıldığından başvurunuz özelge kapsamında değerlendirilmemiştir.”

Faydalı olması dileği ile…

28.06.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM