YAZARLARIMIZ
Ferhat Sertel
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ferhatsertel@hotmail.comTasfiye ve Tasfiye sonrası E-Kesin Mizan ne zaman verilecek? Tasfiye Firmalarına Piyango Çıktı...!

Tarih: 20.01.2011

19/01/2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, meslek camiamıza hayırlı olsun. Her ne kadar taslağı önceden yayımlanmış olsa da, pek çok meslektaşımız böyle bir tebliğin hayata geçmeyeceğine dair ümitlerini yitirmemişlerdi, fakat artık o ümitler söndü.

Tebliği uzun uzadıya  anlatmaya gerek yok. Tasfiyeye giriş ve tasfiye sonu işlemleri yapan firmalar için, elektronik ortamda verilmesi gereken Kesin Mizan’da,  çok kısa bir şekilde dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıyı izah etmeye çalışacağım.

Tebliğin konusuna giren kesin mizan normal şartlarda, bilanço esasına tabi gelir vergisi mükellefleri için Mart ayı içerisinde, kurumlar vergisi mükellefleri için ise Nisan ayında verilecek. Peki tasfiyeye girmiş veya tasfiyesini sonlandıracak/sonlandırmış firmalar, elektronik ortamdan kesin mizan bildirimini ne zaman yapacaklar?

A) Tasfiyeye girmiş firmalar;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu9 hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

B) Tasfiyesini sonlandırmış firmalar;

Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

Tebliğde belirtilen bu sürelere ilave olarak, diğer hususlar başlığı altında, “2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir” ibaresi yer almakta ancak ne zaman gönderileceğinden bahsetmemektedir.

Buna göre;

Tasfiyeye giriş işlemlerini başlatmış, tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyanname verme süresi son günü 25/01/2011 tarihi olan tasfiyeye girmiş firmalar(tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyannamesini bu süreden önce idareye vermiş olsalar bile), tebliğin yayımı tarihi itibariyle, yani 19/01/2011 tarihinde elektronik ortamdan Kesin Mizan Verme yükümlülüğü altına girdiler. Maalesef kesin mizan piyangosu bu firmalara da çıktı.

Tebliğin en büyük piyangosu da,  19/12/2010 tarihinde tasfiye sonu tescil işlemleri yapılmış firmalara çıktı. Neden mi? Çünkü bu firmalar, 19/12/2010 tarihinde tasfiye sonu tescili yaptırmakla, kendileri için tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi verme son süresi olarak  19/01/2011 tarihini belirlemiş oldular. Tebliğin bu tarihte çıkacaklarını nereden bilebilirlerdi ki?  Maalesef bu firmalar 19/01/2011 günü, yani tebliğin yayım günü kesin mizan bildirimini elektronik ortamdan verme yükümlülüğüne takıldılar. Ve bu firmaların için elektronik ortamdan kesin mizan vermeleri için son gün, dün yani 19/01/2011 idi.
 

2010 yılı Aralık ayı; 19/12/2010 tarihi ile 31/12/2010 tarihleri arasına,  tasfiye sonu tescili sıkıştıran meslektaşlarımızın, 19/01/2011 tarihi ile 31/01/2011 tarihleri arasında (yani tasfiye sonu kurumlar beyannamesi verilmesi gereken dönem bu tarihler arasına denk gelenler)  elektronik ortamdan kesin mizan vermek zorunda kalacaklar.

Gelelim piyangonun en dramatik yanına.Yukarıda belirtilen tarihlerde kesin mizan bildirimini yapmak zorunda olan firmaların mali  müşavirleri bu durumu fark etseler dahi bildirimlerini yapamadılar. Çünkü elektronik ortamdan verilecek KESİN MİZAN için alt yapı henüz hazır değil.Yani meslektaşlarımız, isteseler de bu firmalar için elektronik ortamdan kesin mizan veremediler.

Elden kesin mizan verilmesini yasaklayan tebliğe rağmen şimdi tek çareleri var. Sistemin açık olmadığını belirten gerekçeli bir dilekçe ekinde mizanı vergi dairesine yine ELDEN vermek.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM