YAZARLARIMIZ
Ferhat Selvi
Bilim Uzmanı
selvi.ferhat@gmail.comKurumlar Vergisinde % 5 Vergi İndirimi Avantajı

Sorumluluklarını düzenli olarak yerine getiren mükelleflere, 8 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” düzenlemesi ile ödevlerini zamanında yerine getiren mükellefini ödüllendirmeyi amaçlamış olup, daha sonra ilgili düzenlemeyi yayımladığı 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde detaylı olarak şartlarını belirtmiştir.

Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Müessesi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mülga mükerrer 121. Maddesi “ Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi ” konulu düzenlemede bahsedilen şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerine yıllık beyannameleri üzerinden hesapladıkları gelir veya kurumlar vergisinin % 5’ini indirme imkanı gelmiştir.

Kimler Vergi İndiriminden Yararlanabilir?

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar,

– Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir.

 %5’lik vergi indiriminden yararlanma şartları nelerdir?

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için;

a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması ancak herbir beyanname için  ayrı ayrı değerlendirilmek üzere 250 TL tutarında kalan borç dikkate alınmaz.

b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş (Kaçakçılığa ilişkin  olması şarttır.)

İndirilecek Tutar Ne Kadardır ?

Vergi indirimi mükellef için yıllık 1.000.000 Türk Lirasından fazla olamaz.

Örnek 1: (Selvi) A.Ş’nin 2018 kurumlar vergisi matrahının 500.000 TL olduğunu kabul edelim.

Bu durumda;  

Hesaplanan kurumlar vergisi (500.000 TL x %22) …………………….... : 110.000TL 

Hesaplanan indirim tutarı (110.000 TL x %5) …….……………………… : 5.500,TL

İndirim sonrası ödenecek kurumlar vergisi (110.000 TL – 5.500 TL) ……: 104.500TL

olacaktır.

Örnek 2: (Selvi) A.Ş’nin 2018 kurumlar vergisi matrahının 101.000.000 TL olduğunu kabul edelim.

Bu durumda;

Hesaplanan kurumlar vergisi (101.000.000 TL x %22) …………………….......... : 22.220.000 TL

Hesaplanan indirim tutarı (22.200.000 TL x %5) …….……………………………. : 1.111.000 TL

İndirim sonrası ödenecek kurumlar vergisi (22.200.000 TL – 1.000.000 TL) ….. : 21.200.000 TL

olacaktır.

Görüldüğü üzere, bu örneğimizde indirim tutarı 1.111.000 TL hesaplanmış; ancak hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacağından hesaplanan indirim tutarı 1.000.000 TL olarak dikkate alınmıştır

Vergi İndiriminde İade Durumu ?

İndirime esas tutar, ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık kurumlar veya gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerden, KDV Muhtasar, Geçici V. ÖTV, Damga V. Mahsup edilebilir, nakden iade söz konusu değil. Mahsuplaşmada SGK ile ilgili işlemler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.  

01.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM