YAZARLARIMIZ
Ferdi Karaboğaz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
smmmferdi.karabogaz@gmail.comUzaktan Çalışma Notları

İşverenler, her geçen gün ağırlaşarak artan rekabet koşulları ile beraber, gerek sözlü, gerek yazılı, gerekse görsel teknolojik iletişim kanallarının gelişmesi ile, maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek modeller üzerinde durmaktadırlar.

Gerek, son aylarda dünyayı saran corona virüsü gerekse, yukarıdaki nedenlerde ötürü, evden çalışma ya da başka değişle “uzaktan çalışma modeli” yoğun biçimde artarak iş hayatındaki cazibesini arttırmıştır. Şimdilik kısmen zorunlu olan bu model, ileride çalışma hayatının büyük bir kısmını kapsayacak, çalışma koşullarını ve modellerini kökten değiştirecektir.

Uzaktan çalışma işverenlere;

Kira ve servis giderlerinde azalma,

Yeme içme maliyetlerinde azalma,

Isınma, elektrik su maliyetlerinde azalma,

Daha kolay vasıflı işçi temin etme gibi birçok tasarruf imkânı sağlamaktadır.

Elbette bu modelin çalışanlara da;

Ulaşım ve giyim maliyetlerinde azalma,

Zaman tasarrufu,

İşle ilgili streste azalma, 

Bağımsız çalışabilme gibi, gerek maddi gerekse psikolojik faydaları olacaktır.

Yasalarımızda uzaktan çalışma modeli ile ilgili düzenlemeler 4857 sayılı iş kanunun 14.maddesinde değinilmiştir. (Son gelişmeler neticesinde yeni güncellemelerin ve yeni kararların  belirleneceği aşikârdır.)

Mevcut düzenlemeye göre, 20.05.2016 tarih ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6715 sayılı Kanun ile 4857 sayılı kanunun 14.maddesine "Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma" adı altında 2 fıkra eklenmiştir.

 Buna göre;

Uzaktan çalışma; İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.

Dördüncü fıkraya göre yapılacak iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

Uzaktan çalışmada işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecektir.”(İlgili yönetmeliğe Bakanlığın sayfasından ulaşılamamıştır.)

Hal böyle iken, normal ofis çalışanı ile uzaktan çalışma modeli arasında gerek usul gerekse esas yönünden iş kanunumuz nezdinde bir fark yok gibi gözükse de uzaktan çalışma hükümlerine çalıştırılacak işçiler için,  ayrı bir iş sözleşme yapılarak, işin yapılacağı adres, teslim edilen demirbaşlar, çalışma koşulları ve hatta kullanılacak IP adresleri gibi detaylar ayrıca belirtilmelidir.

 Önümüzdeki günlerde gerek dünyada, gerekse ülkemizde bu model hakkında daha çok konuşulacak gibi duruyor.

17.03.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM