YAZARLARIMIZ
Fedai Aydın
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
fedai.aydin@everestymm.comİkramiyenin Vergisinde Çifte Standart

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1’inci maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız (karşılıksız) bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Buna göre, şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler de ivazsız intikal olarak değerlendirilmekte ve veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır.

7338 sayılı Kanunun (4/1-e) maddesinde, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 2020 yılı için 7.060 TL’sinin vergiden istisna olduğu, 16’ncı maddesinin son fıkrasında ise 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin yüzde 20 oranında vergilendirileceği, ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden şahıstır. Ancak, Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasında 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekiliş düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin, ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri bir beyanname ile bildirmek zorunda oldukları, ikinci fıkrasında da, Kanunun 16’ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanların bu ikramiyeleri için beyanname vermeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevcut düzenlemeler uyarınca, 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin istisna tutarını aşan kısmı üzerinden yüzde 20 oranında Veraset ve İntikal Vergisi kesilmekte, kalan kısım talihliye ödenmektedir. Ancak söz konusu bu durum Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler için geçerli değildir.

320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Vergi Muafiyeti” başlıklı 53’üncü maddesinde “İdarenin hasılatı ile bilet, kupon, ilanları, resmi dairelerle olan muhaberatı, tertiplediği bilumum oyunları ile yaptığı çekilişlerde kazananların ikramiye ve amortileri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. İdarenin taraf olduğu işlemlerden noter ve yargı harçları alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından (milli piyango, on numara, şans topu, süper loto, sayısal loto, hemen kazan) kazanılan ikramiyeler tutarı ne olursa olsun hiçbir vergi, resim ve harca tabi tutulmamaktadır. Kazanılan ikramiyenin tamamı hiçbir kesinti yapılmadan talihliye ödenmektedir.

Bu noktada ikramiyeyi nereden kazandığınız büyük önem arz etmektedir. Örneğin; iddaa veya at yarışından kazanılan ikramiyelerin 7.060 TL’yi aşan kısmı üzerinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılırken, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından (milli piyango, on numara, şans topu, süper loto, sayısal loto, hemen kazan) kazanılan ikramiyelerden ise tutarı ne olursa olsun hiçbir vergi kesintisi yapılmamaktadır.

Hem yukarıda yer verilen örnekteki çarpıklığın giderilmesi hem de bütçeye kaynak sağlanması açısından Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunlarından kazanılan ikramiyelere ilişkin istisnanın kaldırılarak, kazanılan ikramiyelerin 7.060 TL’yi aşan kısmı üzerinden yüzde 20 oranında Veraset ve İntikal Vergisi kesintisi yapılmasına olanak sağlanması için yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

07.04.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM