YAZARLARIMIZ
Fatih Sultan Mehmet Çiçek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihsmcicek@turmob.org.trİşçinin İşyerinde Dedikodu Yapması ve Sonuçları

İşyerlerinde huzurun ve çalışma düzen ve barışının sağlanması hem iş veriminin artmasına hem de işlerin aksamamasına olanak sağlamaktadır. Ancak işçilerin dedikodu yapması hem iş düzenini bozacak hem de işyerinde sorunlara neden olacağı açıktır.

İşyerinde ağır ve somut sonuçların olması gerekmektedir ve bunun somut delillerle kanıtlanması gerektiği de aşikardır. Yargıtay kararı aşağıdaki gibidir.

Karar İçeriği

9. Hukuk Dairesi         2014/15746 E.  ,  2014/32994 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının haklı nedenle feshe dayandığı, mahkemece karar gerekçesinde feshin haklı nedene mi geçerli nedene mi dayandığı belirtilmeden davanın reddine karar verildiği, davacının işyerinde ... arkadaşları hakkında dedikodu çıkardığının ifade edildiği bunun davalı tanık anlatımlarıyla doğrulandığı, söz konusu davranışın 4857 sayılı İş Kanunu m.25 kapsamına girmeyeceği ancak davacının davranışının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı ve işverence ... ilişkisinin devam ettirilmesinin beklenemeyeceği bu nedenle feshin haklı nedene dayanmamakla birlikte geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davacının sair temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru olan kararın bu gerekçeyle ONANMASINA, 06.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

07.03.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM