YAZARLARIMIZ
Fatih Sultan Mehmet Çiçek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihsmcicek@turmob.org.trGeçerli Fesih Sebebi Olarak İşçinin Sosyal Medya Paylaşımları

İş sözleşmesine göre çalışan işçinin düşüncelerini ifade etmesi kadar doğal bir şey yoktur. Bu özgürlük günümüzde sosyal medya yolu ile daha sık yapılmaktadır. Ancak bu özgürlüğün belirli bir sınırı vardır. Bu sınır bir başkasının özgürlük alanına müdahalenin olduğu terde sona erecektir.

Yargıtayın kararlarına baktığımızda geçerli fesih nedenlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İşverenin kurumsal itibarını zedeleyen paylaşımlar,
  • İşyerinde olumsuzluklara yol açan paylaşımlar,
  • Terör örgütü propagandası,
  • Güven duygusunun sarsılmasına neden olan ve eleştiri sınırını aşan paylaşımlar,
  • Cumhurbaşkanına yapılan hakaretler  vb…

Yargıtayın konu ile verdiği karar, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

22. Hukuk Dairesi         2017/35232 E.  ,  2017/15074 K.

  •  

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : İŞE İADE

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına ve özellikle davacının sosyal medyada 15 Temmuz darbe girişimini öven yazılı ve görsel paylaşımlarda bulunması üzerine iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshedildiğinin anlaşılmasına göre, sonucu itibariyle doğru olan bölge adliye mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, tarafların yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın bu ek gerekçe ile ONANMASINA, 21.06.2017 tarihinde oybirliği ile kesin olarak karar verildi.

Sağlıcakla Kalınız …

04.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM