YAZARLARIMIZ
Fatih Sultan Mehmet Çiçek
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihsmcicek@turmob.org.trKonkordato’nun İcra Takiplerine Etkisi

Konkordato borçluya borçlarını alacaklarla yaptığı anlaşma çerçevesinde ödeme imkan veren bir kurumdur. Mali durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin içinde bulundukları sarmaldan kurtulmaları için farklı bir çözüm türüdür. Konkordato borçluyu haciz ve iflas yoluyla yapılan takiplerin etkisinden kurtararak, borçlunun malvarlığının korunmasına ve bunun bir sonucu olarak ekonomik mevcudiyetini devam ettirmesine olanak sağladığından, aynı zamanda alacaklıların menfaatine de olanak sağlar. Konkordatoya kimlerin başvurabileceği İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesinde ’herhangi bir borçlu’’ denilerek açıklanmıştır. Kanun açıkça tüzel kişiler ile tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gerçek kişiler konkordatoya başvurabileceklerdir. Burada borçlunun borcunun kaynağının bir önemi yoktur.

Konkordato yoluna başvuran borçlu veya alacaklı mahkemeye bir dilekçe verecek ve bu dilekçede konkordato mühleti talebinin kabul edilmesini isteyecektir. Konkordato başvurularında görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olarak kabul edilmiştir.(İİK m.285/3)

Konkordato talebi yapıldıktan sonra asliye ticaret mahkemesi geçici mühlet kararı verip vermeyeceğini değerlendirecektir. Asliye ticaret mahkemesi Kanunda öngörülen koşulların varlığı halinde borçluya(veya alacaklıya)üç ay geçici mühlet verecektir. Bu süre borçlunun veya komiserin talebiyle iki ay daha uzatılabilir.(İİK m.287/4)

Görevli ve yetkili asliye ticaret mahkemesinin verdiği geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve basın ilan kurumunun resmi portalında ilan edilmektedir. Ayrıca geçici mühlet kararı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecektir.

Mahkeme geçici mühlet kararıyla birlikte, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacaktır. Geçici mühletin sonunda verilecek en önemli karar, kesin mühletin şartlarının mevcut olup olmadığına ilişkindir. Mahkemenin borçlunun malvarlığının korunması için alabileceği tedbirlerin başında, borçlunun banka hesapları üzerine blokaj konulması gelebilir. Diğer önemli sonuçlardan birisi, alacaklıların borçluya karşı daha önce başlattıkları takiplerin durması ve yeni takip başlatamamalarıdır. Burada bağlanan sonuç icra takiplerinin iptali değil, durmasıdır. Öte yandan, kanun’da işçi ve nafaka alacakları için takip yasağı öngörülmemiştir. Konkordato talebini alan mahkeme geçici mühlet kararı verirken aynı anda geçici komiser veya komiserler de atayacaktır. Geçici komiseri n temel görevi temel görevi konkordatonun başarı şansını ve ön projenin makul ve hayata geçirilebilir olup olmadığını belirlemektir.

Geçici mühlet kararının ilanıyla birlikte, alacaklılara ilandan itibaren yedi gün içerisinde konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığına dair itirazlarını bildirme imkanı tanımıştır. Alacaklılar kanundaki süre içinde, konkordato mühletinin borçlunun mali durumunun iyileşmesine katkı sağlamayacağını, konkordatonun başarıya ulaşma şansının bulunmadığını, kanunda sayılan belgelerin gerçeğe aykırı bilgiler içerdiğini ileri sürebileceklerdir.

Kesin mühlet ve sonuçları diğer yazımızda olacaktır….Sağlıcakla kalınız…

KAYNAK: Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ& Prof.Dr.Güray ERDÖNMEZ  (2018 7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde KONKORDATO)

02.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM