YAZARLARIMIZ
Fatih Sarı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Denetçi
fatihsarim@gmail.comTMMOB ile SGK Arasında Yapılan Protokol ve Fesih Olma Nedenleri

Sevgili meslektaşlarım ve değerli okurlarım

TMMOB ile SGK arasında akdedilen protokol 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanarak TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu`na bildirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ise mühendis, mimar ve şehir plancıların ücretlerinin TMMOB tarafından kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almıştır.

Oysaki TMMOB ve SGK arasında yapılan bu protokol ile 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir asgari ücret belirlenmek istenilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu 13.06.2016 tarih ve 39841508/39841508-06/3360221 sayılı İl Müdürlüklerine yazmış olduğu genel yazıda aşağıdaki yazılı ifadelere vurgu yapılarak gerekli önlemleri almaya ve kurumların hatalı işlem yapmamaları için özen göstermiştir.

“Bilindiği üzere bazı sigortalılara ilişkin prime esas kazanç seviyelerinin Kurumumuza eksik bildirilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Kurumumuz tarafından bu şekilde ortaya çıkan suistimallerin önlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine “meslek kodu” bölümünü eklenmiş olup, uygulama Kasım/2012 dönemine ilişkin bildirgelerden itibaren başlatılmıştır. Bu uygulama ile her çalışan için aylık olarak bildirilecek olan meslek kodları sayesinde sigortalılarla ilgili olarak “meslek-ücret” ilişkisi kurularak, bu verilerin detaylıca incelenmesi suretiyle prime esas kazancın eksik bildirimine ilişkin tespitlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan bazı kalifiye mesleklere ilişkin eksik bildirimlerin önlenmesi amacıyla da ilgili kamu kurumlan ve meslek örgütleri ile işbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda mimar ve mühendis olarak çalışan kişilere fiilen ödenen ücret seviyelerim belirlemek amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile ortak çalışma gerçekleştirilmiş ve 31.07.2012 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Yapılan bu protokolle birlikte TMMOB’nin kendi yasal yetki sınırlan içerisinde mühendislik ve mimarlık mesleklerine ilişkin olarak yıllık bazda belirlediği asgari ücret seviyelerinin Kurumumuzla paylaşması sağlanmakta olup, gelen bu bilgiler risk odaklı denetim modeli çerçevesinde kullanılmaktadır.

Yani TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyeleri Kurumuzca doğrudan tespit olarak değerlendirilmemekte, işyerlerine ilişkin yapılacak olan inceleme ve denetimlerde gerektiğinde karine olarak kullanılması amaçlanmıştır. Bu noktada Kurumumuzun amacı; 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi belirlemek veya arz-talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalıların Kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini sağlamaktır.

Bu itibarla prime esas kazancın eksik bildiriminin tespiti konusunda doğrudan TMMOB tarafından belirlenen asgari ücret seviyelerine dayanılarak işlem yapılmasından ziyade; diğer belge ve bilgilerle de desteklenmesi halinde işlem yapılması ve ilgili işyerlerine ilişkin yapılacak olan incelemelerde anılan Birliğin verdiği bilgilerden de yararlanılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Burada Sosyal Güvenlik Kurumunun vurgulamak istediği bu protokol yeni bir asgari ücret değil sadece sigortalı olarak çalışanların gerçek ücretleri yani almış oldukları maaşları üzerinden bildirilmesini istemiştir. Ayrıca kurum bu yazısında kurum çalışanlarına bu protokol veya ücret seviyesini direk veya doğrudan tespit yapılmaması gerektiğini de hatırlatmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu yapmış olduğu protokolü 09.06.2017 tarihinde TMMOB bildirerek tek taraflı olarak fesih etmiştir.

15.08.2017

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM