YAZARLARIMIZ
Fatih Kılınç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatihkilinc44@windowslive.comE-Ticaret Yapanlara Vergi Muafiyeti

1995 yılından sonra internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan e-ticaret son 20 yıl içinde her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Son yıllarda sosyal medyanın hayatımızda aktif rol almasıyla birçok ürün çeşitli platformlar üzerinden pazarlanmakta ve satışı yapılmaktadır. Covid-19 salgınıyla birlikte internet satışlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştır.

Vergi kanunlarında sosyal ve iktisadi amaçla, bazı kazanç veya işlemler vergiden müstesna kılınmış, bazı kişilerin ise vergilendirme dışı bırakılması yoluna gidilmiştir. Gelir Vergisi Kanunumuzun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve kimlerin esnaf muaflığından yararlanacağı sıralanmıştır.

17.11.2020 tarihinde yayınlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar ibaresi eklenmiştir.

           Bu Bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılması için;

  • Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,
  • Türkiye’de Kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir.

Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000,00 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenecektir.

Esnaf Muaflığı Belgesini almak isteyenler   ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartları taşıdığının anlaşılması halinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır. Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarını kaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle  getirilen vergi muafiyeti, e-ticaret yapan veya yapmak isteyenlere büyük vergisel avantajlar sunmaktadır.

09.02.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM