YAZARLARIMIZ
Fatih Genç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fatih.genc@ismmmo.org.trİş Yeri Tehlike Sınıfı Nedir? Doğruluğu Nasıl Teyit Edilir?

Değerli Arkadaşlar,

30 Haziran 2012 Tarihinde 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun  3. Maddesinde; Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

Tehlike sınıfı ise: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

İşyeri tehlike sınıflarının tespit edilmesinde, o iş yerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. Asıl işten kasıt ise, işyerleri ve işletmelerin faaliyet alanlarını ve en önemlisi tehlike sınıflarını belirleyen Nace Kodudur.

Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında ülkemizde de 2013 yılından itibaren “Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” anlamına gelen altı haneli Nace Kodları kullanılmaktadır. Altı haneli Nace Kodlarının ilk iki rakamı genel faaliyet sınıflandırmasını, son dört rakamı ise alt faaliyet sınıflandırmasını belirtir. Ayrıca Nace Kodları, İşyeri Sicil Numarası içerisinde yer alarak işyerinin tehlike sınıfının tespitinde kullanılmaktadır.

Örneğin Nace Kodu 461901 olan bir iş yerini ele alacak olursak;

46

Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

İlk İki rakam Genel Faaliyet sınıflandırmasını

461901

Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Son Dört rakam ise, Alt Faaliyet
sınıflandırmasını ifade eder

İŞYERİ SİCİL NO

Mahiyet
Kodu

İşkolu
Kodu

Ünite
Kodu

Sıra
Numarası

İl Kodu

İlçe Kodu

Kontrol Numarası

Alt İşveren
Numarası

Sgm
Numarası

2

4619

03-03

XXXXXXX

034

05

86

0

003

 
Görüldüğü gibi Sgk Sicil Numarası içerisinde yer alan İşkolu Kodu, Nace rakamımızın ilk dört rakamını oluşturmaktadır.

29 Mart 2013 Tarihinde 28602 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ekinde (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130329-4.htm) İşyeri Tehlike Sınıfları listesi yayımlanmıştır.

 Aşağıda yer aldığı gibi örnek işyerimizin Tehlike Sınıfı “Az” olarak tanımlanmıştır.

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ

NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Tehlike Sınıfı

46.19.01

Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Az Tehlikeli

Sonuç olarak Nace Kodları sadece vergi mükellefiyeti açmak için kullanılan bir kod olmamalı aynı zamanda İşyerinin ve faaliyet alanının tehlike derecesini belirlemede  (az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli), yargılamalarda, uyuşmazlıklarda, yasaların gerektirdiği ve sosyal güvenlik ile ilgili tüm alanlarda ve özellikle bordrolamalarda -ki Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesinde, “Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur.” İfadesinden anlaşılacağı üzere işyeri tehlike sınıfının doğru tespit edilmesi için son derece önemlidir.

14.05.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM