YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fadilkocak06@gmail.comE-Fatura/E-Arşiv Fatura/E-İrsaliye Uygulamalarını Kullanma Şartları Değişti

E-Fatura/E-Arşiv/E-İrsaliye ile ilgili hadlerin değişmesini öngören ve bazı düzenlemelerin de yer aldığı taslak 22.01.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan V.u.k 509 sıra nolu genel tebliğine göre yapılan değişiklikler nelerdir onlara göz atalım.

E-TİCARET YAPAN MÜKELLEFLER İÇİN E-FATURA KULLANMA HADLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Daha önce elektronik ortamda sadece kendilerine ait internet sitesi bulunan mükellefler için E-fatura kullanma zorunluluğu getirilmişti. Yayımlanan yeni tebliğ ile artık her türlü ortamda E-Ticaret yapan tüm mükellefler (trendyol,N11,HepsiBurada.com,Çiçeksepeti Vs. gibi platformlardan satış yapanlar dahil)

  1. 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,
  2. 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde edenler E-Faturaya geçmek zorundadırlar.

2020-2021 hesap dönemleri için satış hadlerini sağlayan mükellefler 01.07.2022 tarihinde, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için satış hasılat hadlerini sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen Temmuz ayı başına kadar E-Fatura kapsamına girmek zorundadırlar.

E-FATURAYA GEÇİŞ HADLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

E-Fatura uygulamasına  geçişlerde 5 Milyon tl ve üzerinde satış hasılatı elde eden mükelleflerin E-Fatura kapsamına girme zorunluluğu vardı. Yapılan değişiklik ile bu geçiş haddi düşürüldü. Buna göre;

 Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL

ve üzeri olan mükellefler.” E-faturaya girmek zorundadırlar.

ÜÇ YENİ FAALİYET KOLUNA E-FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU

1-) Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama (oto kiralama işi yapanlar ve emlakçılar) işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TLve üzeri olan mükellefler 01.07.2022 tarihine kadar

 b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen Temmuz ayı başına kadar geçiş yapmak zorundadır

2-) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri faaliyetinde bulunan mükelleflerden öteden beri faaliyet gösterenler 01.07.2022 tarihine kadar, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise, faaliyete başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

5000/30000 E-Arşiv FATURA UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Vergi mükellefi olmayanlara 30 bin tl  ye kadar, vergi mükellefi olanlara ise 5 bin tl ye kadar kağıt fatura düzenlenebilmekteydi. Bu tutarların üzerinde kalan tutarlar için ise E-Arşiv portal uygulaması üzerinden elektronik fatura düzenleme zorunluluğu vardı. Yayımlanan yeni tebliğ ile bu tutarlar değiştirilerek 01.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

  1. Vergi mükellefi olmayanlara 5 Bin tl ve üzeri
  2. Vergi mükellefi olanlara ise işlemin gerçekleştiği yıla ait fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar olarak değiştirilmiştir.(2022 yılı için 2000 TL)

E-İRSALİYE’YE GEÇİŞ SINIRI 25 MİLYONDAN 10 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL

ve üzeri olan mükellefler.” E-İrsaliye kapsamına girmek zorundadırlar.

KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM

Aynı resmi gazetede yayımlanan BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapılarak yeni ekonomik modele uygun ihracatı ve üretimi artırmak için destekleyici uygulamalar kapsamında üretim ve ihracat yapan mükellef için kurumlar vergisinde indirime gidildi.Buna göre, İhracat yapan kurumlar vergisi mükelleflerine ihracattan elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacak.Ayrıca sanayi sicil belgesi olan ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri için de üretimden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olarak uygulanacak.

22.01.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM