YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fadilkocak06@gmail.comDeğerli Konut Vergisi İle İlgili Bazı Notlar

Ekonomik daralmaların yaşandığı dönemlerde hazine bütçeleri sıkıntıya girmektedir. Hükümetler de bu sıkıntıları aşmak üzere harekete geçerler ve sıkıntılara çözüm ararlar. Esasen ekonomiyi düzeltmenin zorlu, meşakkatli fakat kalıcı yolu sanayi üretiminin, katma değerli mal üretiminin ve teknolojik yatırımların artırılması, ülkemiz özelinde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalitenin artırılmasından geçmektedir. Ekonomi düzelirse devletin geliri de düzene girer.  Fakat hükümetler bu tür sorunların giderilmesinde genelde vergi oranlarını arttırma ya da yeni vergiler hayata geçirme yolunu tercih ederler. Kısa vadede çözüm üreten bu yöntemler elbette kalıcı değildir. Geçtiğimiz yıllarda da bozulan ekonomi neticesinde azalan bütçe gelirlerine çözüm bulmak üzere ülkemizde de Konaklama Vergisi, Turizm Payı, Dijital Hizmet Vergisi, Poşet Vergisi diye tabir ettiğimiz Geri Katılım Kazanım Payı ve Değerli Konut Vergisi gibi yeni vergiler hayatımıza girmiştir. Malumunuz üzere 2020 yılı virüs tehdidi altında geçen ve ekonomiyi biraz daha zorlayan ve bozan bir yıl oldu. Bu kapsamda 2021 yılı ve sonraki yıllarda yeni vergiler gelir mi?  bilemiyorum fakat açıklanan yeni ekonomik program çerçevesinde vergi sisteminde bir sadeleşmeye gidileceği sinyali verilmişti. Daha çok KDV de yapısal sadeleştirme olacağını düşünüyorum. Bu defa yeni vergiler değil de verilen bazı teşviklerin kaldırılarak gelir arttırıcı hamleler yapılacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun bundan sonraki yıllar şüphesiz herkesin öncelikli dileği sağlıklı yaşamaktır.2021 yılının hepimiz için sağlıklı geçmesi ve yanımızı güzelleştiren insanlarla birlikte mutluluğa erişeceğimiz bir yılın başlangıcı olmasını temenni ederek yazımızın konusuna geçiş yapalım.

 Yukarıda bahsetmiş olduğum yeni vergiler içerisinde değerli konut vergisi yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde sadece mesken nitelikli taşınmazların vergi değeri 5 Milyon ve üzeri olan taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir. Değerli konut vergisi 2019 yılında 7194 sayılı kanun ile hayatımıza girmiştir.15 Ocak 2021 tarihli resmi gazeteyle de uygulama genel tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN KONUSU

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılı için 5 Milyon TL yi aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir. Bu tutar 2021 yılı için 5 Milyon 227 Bin TL dir.

MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI

a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 2020 yılı için 5 Milyon TL yi  aştığı tarihi,

b) Yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sona erdiği tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDEN MUAF TUTULANLAR

  • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır.
  • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır.
  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

VERGİ MATRAHI VE ORANI

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan 2020 yılı için değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.000.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                            (Binde 3)

10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için

7.500 TL, fazlası için                                                                                             (Binde 6)

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL,

fazlası için                                                                                                              (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

VERGİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ ve ÖDEME YERİ

  • Değerli konut vergisi, mükelleflerin verecekleri 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve 2 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.
  • Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile aracılık hizmet sözleşmesi imzalayarak e-beyanname şeklinde de gönderebilirler.
  • Birden fazla taşınmazı bulunan mükellefler tüm taşınmazları tek beyanname ile beyan edeceklerdir. Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilir.
  • Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.
  •  Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

19.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM