YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fadilkocak06@gmail.comEsnafa Verilecek Gelir Kaybı ve Kira Desteği

Koronavirüs salgınının ülkemizde etkisinin görülmesiyle birlikte ekonomik hayata olumsuz etkilerini azaltmak için bazı tedbirler alınmış ve destekler verilmiştir. Bu yıl, kış aylarına geçmemizle birlikte salgında ikinci dalga başlamış ve bu kapsamda alınması gerekli görülen bazı tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerin başında elbette normal seyrinde ilerleyen sosyal hayatın kısıtlanması gelmektedir. Bununla birlikte sokağa çıkma serbestisi olduğu saatlerde de bulaşın önüne geçilebilmesi için vatandaşın toplu olarak vakit geçirecekleri kapalı ortamlara da kısıtlama getirilmiş ve birçok sektördeki işyerleri kapatılmıştır. Bu kapsamda 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısının ardından Covid-19 salgınından etkilenen esnaf ve sanatkârlara yönelik destek verilmesi kararı çıkmıştır. Verilecek destek geri ödenmeyecek şekilde hibe desteği şeklinde olacaktır. Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olarak iki şekilde sağlanacaktır.

VERİLECEK DESTEK TUTARLARI

Doğrudan verilecek gelir kaybı desteği 3 ay süreyle ödenecek olup aylık 1.000 TL olmak üzere toplam 3.000 TL olarak verilecektir. Ayrıca, işyeri kira olanlara yine 3 ay ödenmek üzere, büyükşehir olan illerde 750 TL olmak üzere toplam 2.250 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL olmak üzere toplam 1.500 TL kira desteği verilecektir. Destek ödemesi, destek başvurusu kabul edilen esnafın banka hesabına  yapılır.

DESTEK PROGRAMININ ŞEKLİ VE SÜRESİ

Destek programının süresi Ocak/2021 Şubat/2021 ve Mart/2021 ayları olmak üzere üç aydır. Ticaret Bakanlığı başvurular için ayrıyeten bir süre belirleyecek olup bunu ilerleyen günlerde internet sitesinde yayınlayacaktır. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak olup Ocak ayının ilk haftası başlaması öngörülmektedir.Başvuru süresi 10 günden az olmamak şartıyla bakanlık tarafından belirlenecektir.

HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANACAKLAR

14.12.2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş;

  • Ticari kazançları basit usulde tespit edilen ve faal olan tüm mükellefler,
  • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
  • Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar,
  • Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler,

FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER

Destek programından basit usule tabi tüm mükellefler sektör ayrımı yapılmaksızın faydalanacaktır. Esnaf ve sanatkâr ile gerçek kişi tacirler ise bakanlığın belirlemiş olduğu sektörlerde faaliyet göstermesi şartıyla destekten faydalanacaktır. Bakanlık; kantin, erkek-bayan kuaförleri, çay ocakları, kıraathaneler, taksi ve yolcu taşımacılığı vs. gibi toplam 133 sektör belirlemiştir. Bu sektörlere bakanlığın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.( https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri )

DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

  • Bakanlık tarafından 24.12.2020 tarihinde yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.
  • Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.
  • Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.
  • Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.
  • Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmaz.

28.12.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM