YAZARLARIMIZ
Fadıl Koçak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
fadilkocak06@gmail.comMukimlik Belgesi Nedir?

Mukim;bir yerde oturan,yerleşen,ikamet eden anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir.Kelime anlamından anlaşılacağı üzere mukimlik belgesi yerleşim belgesi veya diğer bir ifadeyle ikamet belgesi anlamına gelir.Şimdi diyeceksiniz ki bizim bildiğimiz ikamet belgesi yerleşim yerini gösteren nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden aldığımız belgedir.Kelime anlamı ve ispat değeri olarak aynı nitelikte olmasına rağmen benim bahsedeceğim belgeyi nüfus müdürlükleri değil Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veriyor.Mukimlik belgesi;Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’na taraf diğer ülkede gelir elde eden kişi veya firmanın mukimi olduğu ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi veya kurumun ilgili ülkede yerleşik ve vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir belgedir.

Mukimlik belgesi ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaşması’na taraf diğer ülkede gelir elde eden birinin anlaşmada yer alan hükümler çerçevesinde vergi avantajlarından faydalanmak için önemli bir belge niteliği taşımaktadır.Bu antlaşmalar genelde gelir vergisi ve servet üzerinden alınan vergi konularını içermektedir.Bugün 84 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme antlaşması imzalanmıştır.Yurtdışında gelir elde eden firmalarımızın özellikle uluslararası taşımacılık faaliyetiyle iştigal eden firmaların, elde edecekleri gelirlere uygulanacak stopajdan muaf olmaları veya indirimli stopaj ödemesi yapabilmeleri  için bu belgeyi almaları önem arz etmektedir.Aynı zamanda dar mükellefiyeti bulunan ülkemizdeki firmalardan temin ettiğimiz hizmet/ürün karşılığında ödeyeceğimiz tutarlara sorumlu sıfatıyla vergi kesintisi yapma zorunluluğumuz doğduğu için yabancı firmalardan,ülkelerinin yetkili makamlarından almış olduğu mukimlik belgesinin istenmesi, çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmasına göre hareket etmek için dikkat etmesi gereken konular arasındadır.Bununla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan muktezelar mevcuttur. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.07.2014 tarih ve 62030549-125[30-2012/266]-1874 sayılı özelgesinde;“Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için Portekiz mukimi söz konusu şirketin Portekiz'de tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Portekiz yetkili makamlarından alınacak bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Portekiz'deki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.” ifadeleri yer almaktadır.

Mukimlik Belgesi İçin Başvurulacak Makamlar

  1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı,kendi mükellefleri
  2. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları,

-Kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler,

-Kendi yetki alanlarının sınırları içinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C.uyruklu gerçek kişiler.

        3. Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı)

  • ​Sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler,
  • 1 ve 2 nci maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler,bakımından yetkili kılınmışlardır.

Mukimlik Belgesinin Yenilenmesi

Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesinin, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli  ve söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

23.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM