YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comGenç Girişimci Desteği Rehberi 2024

Genç Girişimci olarak bordrolu hayatı değil seçmek yerine şirket kurmaya karar vermiş iseniz, doğru bilgileri edinebileceğiniz noktaları da bulmanız gerekiyor.

Genelde genç girişimci destekleri ile ilgili arama yaptığınızda sanal ofis ve e-fatura şirketleri şirketleri tarafından "yazdırılan" advertorial tarzı yazılar karşınıza çıktığı için her şey toz pembe zannedilebiliyorsunuz.

O yüzden, bu yazıda genç girişimci destekleri ile ilgili bilinmesi gereken en önemli hususları toparlamak istedim. Umarım faydalı olur.

1- 2024 Genç Girişimci Desteği Kaç TL, Genç girişimci istisnası ne kadar oldu?

 • 2024 Yılı Genç Girişimci Desteği Tutarı 230.000 TL'dir.

2- Kimler Genç Girişimci Sayılır?

 • Yaş Şartı: Genç Girişimci kabul edilmeniz için ilk şart 29 Yaşından küçük olmanız. Genelde girilen yaş mı yoksa bitirilen yaş mı kabul edilir gibi bir tereddüt olduğu için bu noktada doğru hesabı yapabilmeniz için içinde bulunduğunuzdan günden doğduğunuz günü çıkarmanız gerekiyor. Bulduğunuz gün sayısı 10.593 günden az ise genç girişimci kabul ediliyorsunuz.
 • Daha önce şirket kurmama şartı: İkinci şart daha önce vergi mükellefiyetinizin olmaması, vergi mükellefiyetinizin olmaması daha net aktarırsam daha önce şahıs şirketiniz ile veya serbest meslek erbabı olarak bir vergi mükellefiyetinizin olmaması anlamına geliyor.

3- Genç Girişimci Nelerden Faydalanabilir?

 • Vergisel Destek: Genç girişimcilik kapsamında bir şahıs işletmesi kurduğunuzda veya serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefiyetiniz açıldığında 3 takvim yılı süre ile her yıl belli bir tutara kadar düzenlendiğiniz faturaların gelir vergisi tutarını ödemiyorsunuz. Bu tutar 2024 yılı için 230.000 TL.
 • Bağkur Desteği: Genç girişimcilik kapsamında bir şahıs işletmesi kurduğunuzda veya serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefiyetiniz açıldığında 12 ay boyunca bağkur primi ödemenize gerek bulunmuyor.
 • Genç Girişimci Vergi Desteği 2024 yılında 230.000TL.
 • Bu sayede 40.500 TL gelir vergisi ödemek zorunda kalmıyorsunuz.
 • Ödenmeyecek bağkur primi ise yıllık 70.808,28TL
 • Toplamda genç girişimci olmak 2024 yılında size 111.308,28TL tasarruf ettiriyor

4- Genç Girişimci Desteklerinden Faydalanmak Nereye Başvurulur?

 1. Şirketiniz kurulduktan sonra genç girişimci desteklerinden faydalanmak için başvuru yapılması gerekiyor.
 2. Genç girişimci desteklerinden yararlanmak için öncelikle interaktif/dijital vergi dairesi üzerinden başvuru yapılıyor.
 3. Başvuru sonucunda gelen onay yazısı SGK müdürlüğüne götürülerek teslim ediliyor
 4. Bu sayede Bağkur borcu tahakkuk etmemektedir.
 5. Her ihtimale karşı bu başvuru yaptıktan bir süre sonra internet bankacılığından T.C. Kimlik numaranız ile sorgulama yaparak borç gözüküp, gözükmediği kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

5- Genç girişimci başka bir yerde çalışabilir mi?

 • Bir şirkette bordrolu olarak çalışmanız genç girişimci desteklerinden faydalanmanıza engel değildir.
 • Ancak bu durumda zaten sigorta priminiz işvereniniz tarafından yatırıldığı için sadece vergisel destekten faydalanmış olmuş olacaksınız.
 • Konu ile ilgili özelge; “…..sigortalı ve vardiyalı olarak bir işverene tabi çalışmanız genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasında kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartının ihlal edilmesi anlamına gelmeyeceğinden istisnadan yararlanmanız mümkündür”

6- 2024 Yılı Genç girişimci Bağ-Kur desteği ne kadar?Genç Girişimciler Ne Kadar Süre Bağkur Primi Ödemez?

 • 2024 Yılında aylık bağkur primi 5.900,69 TL'dir. Yıllık 70.808,28 TL'dir.
 • Genç girişimciler 12 ay boyunca bağkur primi ödemez. Bu süre bittikten sonra bağkur borcu her ay otomatik olarak tahakkuk etmeye başlar.
 • 12 ay takvim yılı olarak düşünülmemelidir. Örnek olarak Şubat 2024 tarihinde başlayan genç girişimci bağkur desteği Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.

7- Genç girişimci vergi muafiyeti kaç yıl? Her yıl artıyor mu?

 • Genç Girişimci Vergi Desteği 3 takvim yılı sağlanır.
 • Örnek olarak Aralık 2023 tarihinde kurulmuş bir şahıs işletmesi 2023 yılında sadece 1 ay açık olmasına rağmen genç girişimci vergi desteğinin 1 yılını kullanmış olacaktır.
 • Genç girişimci vergi desteği gelir vergisi 2.dilimine sabitlenmiştir. Bu dilim her yıl arttığı için genç girişimci vergi desteği de artmaktadır.

8- 29 Yaşından Sonra Genç Girişimci Desteklerinden Yararlanılır mı?

 • Evet, 29 yaşından önce vergi mükellefiyeti açıldığı takdirde genç girişimci desteklerinden yararlanılır.

9- Mevcutta Limited veya Anonim Şirket Ortakları Ek Olarak Şahıs şirketi kurarlarsa genç girişimci vergi kazanç istisnasından faydalanabilirler mi?

 • Evet, kar dağıtımı nedeni ile gelir vergisi beyannamesi verilmemiş ise mümkündür. (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı-49327596-120[GVK.ÖZ.2019.85]-E.124377)

Özelge Metni

 • Limited şirket ortaklığı sıfatıyla söz konusu şirketten elde edeceğiniz kar payının, Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde beyanı durumunda söz konusu kar payı geliri nedeniyle hakkınızda menkul sermaye iradı yönünden gelir vergisi mükellefiyet kaydı açılması gerekmektedir.
 • Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesine göre genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanacak mükellefler için yalnızca ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunma şartı arandığından, menkul sermaye iradı nedeniyle gelir vergisi mükellefiyet kaydı açılmış olmasının istisna uygulaması açısından önemi bulunmamaktadır.
 • Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi ile 292 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan şartları topluca taşımanız kaydıyla, serbest meslek kazancınızdan dolayı söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

10- Genç Girişimciler yanında personel çalıştırabilir mi?

 • Evet, engel bir husus bulunmamaktadır.
 • Konu ile ilgili özelge; “İşinizin sevk ve idaresinin elinizde tutulması ve maddede yer alan diğer şartları da sağlamanız koşulu ile başka bir işyerinde ücretli olarak çalışmanız ve yanınızda yardımcı personel çalıştırmanız genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanıza engel değildir.”

11- Yurtdışına yazılım hizmeti veriyorum. % 80 oranında vergi avantajı ile beraber genç girişimcilik beraber uygulanabilir mi?

 • Evet, uygulanır. Örnek olarak yurtdışına yazılım ihracatı yapan bir kişi hem genç girişimci hem de yurtdışı yazılım % 80 oranında kazanç istisnasını beraber uygulayabilir. Önce genç girişimci sonra hizmet ihracatı istisnası uygulanır.
 • Özelge: ticari faaliyetiniz kapsamında yurt içinde ve yurt dışında elde ettiğiniz kazançlarınızın tamamı üzerinden genç girişimcilerde kazanç istisnası için belirlenen istisna tutarının indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

12- Genç girişimci hangi vergilerden muaf? Genç Girişimci Desteği Kapsamında Hangi Vergiler Ödenmiyor? Genç girişimci KDV öder mi?

 • Genç girişimci desteği kapsamında sadece gelir vergisi istisnası belli bir tutara kadar söz konusudur.
 • Genç girişimciler yurt içine çalışıyor ise KDV ödemeleri gerekmektedir.
 • Beyanname damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.
 • Kira stopajı ödemeleri gerekmektedir, personel çalıştırdıkları takdirde personelin gelir ve damga vergisini ödemeleri gerekmektedir.

13- Yabancı kişiler de genç girişimcilikten faydalanabilir mi?

 • Evet yabancı kişiler de genç girişimci desteklerinden faydalanabilir.
 • Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı 13.11.2020 tarihli 41931384-120[2019-8]-E.44770 sayılı Yabancı uyruklu basit usul mükellefin genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı hk. konulu özelgesi s “…..Türkiye’de ikametgahınızın bulunması nedeniyle tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilmeniz gerekmekte olup, genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin şartları topluca taşımanız kaydıyla söz konusu istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.” denilmiştir.

14- Önceden varlık barışına başvurmuş kişiler genç girişimci vergi avantajlarından faydalanabilir mi?

 • Hayır, bu şekilde genç girişimci desteklerinden faydalanan kişilere sonradan cezalı tarhiyatlar yapılmaktadır.

15- Faaliyeti sonlanan mükellefin geçmişe dönük olarak genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanabilir mi?

 • Hayır, (10.07.2019 tarih ve 67622 sayılı özelge)
 • İstisna şartlarını sağlayan genç girişimcilerden bir süre sonra faaliyetlerini terk edenlerin, sadece terk ettiği tarihe kadar elde edilen kazançlar için istisnadan yararlanması mümkündür.
 • İstisna kapsamındaki faaliyetin terk edilmesinden sonra yeniden faaliyete başlanması durumunda, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunması koşulu ihlal edilmiş sayılacağından, istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

08.01.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM