YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comFinansal Kiralama Sözleşmelerinde KDV Oranı Arttı Mı?

Vergi artışı birçok sektörü vurdu ama belki de en sert artışlardan biri finansal sektöre oldu. Bankalar ve diğer finansal sektörde faaliyet gösteren firmalar da bu artıştan nasibini aldı.

Bu artış finansal kurumlar için vergisel avantajları olan İstanbul Finans Merkezini daha da önemli hale getirdi.

Finans Sektöründeki Firmalar Torba Kanundan Nasıl Etkilendi? İstanbul Finans Merkezi Kurtarıcı olabilir mi? Finans Kurumları için Torba Kanunda Yer Alan 3 Önemli Düzenleme Nedir?

1-Kurumlar Vergisi Oranı Artışı

Torba kanunda yer alan en önemli düzenlemelerden bir tanesi kurumlar vergisi oranındaki artış, bu artıştan finansal hizmetler sektörü nasıl etkileniyor diye baktığımızda bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin kurumlar vergisi oranının 5 puan kadar daha yüksek olarak düzenlendiğini görüyoruz.

Oran olarak bildiğiniz üzere kurumlar vergisi oranı %20 olarak uygulanmaktaydı torba kanunu bu oran %25'e çıkarıldı.

Ama finans kurumları için %25 olan oran %30 olarak uygulanacak.

a-)Hangi Finans kurumları için geçerli ?

  • Elektronik Ödeme ve Para Kuruluşları
  • Bankalar
  • Sigorta şirketleri
  • 6361 sayılı kanun kapsamındaki şirketler (Faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri finansman şirketleri Tasarruf mevduat şirketleri Varlık Yönetim Şirketleri ödeme şirketleri ve elektronik para şirketleri yetkili döviz müesseseleri )

Bu şirketler için kurumlar vergisi oranı %30 uygulanacak

b-)Peki yüksek kurumlar vergisi oranı ne zamandan itibaren %30 olarak uygulanacak ?

  • 2.Dönem Geçici Vergide Eski Oran Uygulanacak.

Ekim 2023 tarihinde itibaren verilen beyannamelerde bu oranın uygulanması gerektiği hüküm altına alınmış durumda bu da şu anlama geliyor içinde bulunduğumuz dönemde ikinci geçici vergi beyannamelerini vereceğiz bu da 17 Ağustos’ta beyannamelerinin son günü bu dönemde eski oranları uygulayacağız

  • Ekim ayından sonra yeni oran uygulanacak

Ekimden sonra verilecek olan üçüncü geçici vergi ve takip eden yıldaki Kurumlar Vergisi beyannamesine yani 2024'ün nisan ayında verecek Kurumlar Vergisi beyannamesinde ise %30 oranını uygulamaya başlamış olacağız.

  • Farklı Kurumlar Vergisi Oranları Söz konusu mu ?

Kurumlar Vergisi kanununda farklı oranlar söz konusu olabiliyor.

Örnek olarak;

  • İhracat gelirleriniz varsa 5 puan indirimli bir oran uygulanıyor
  • Payları ilk defa halka arz edilen kurumlara 2 puan kurumlar vergisi indirimi devam ediyor.
  • Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanıyor.

Bu noktada İstanbul Finans Merkezinde yer alacak firmalara sağlanan vergi avantajları daha da önemli hale geldi.

2-Yatırım fonlarına ilişkin olarak Torba Kanunda yapılan düzenleme nedir?

Yatırım fonları ile ilişkili olarak da torba kanunun 19 maddesinde Kurumlar Vergisi kanundaki kar payı istisnasına ilişkin olan Maddenin 4 ve 5 alt bentleri kaldırıldı.

a-) Bu ne anlama geliyor ?

2022'nin Ocak ayında yapılan düzenlemeyle yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelirlere kurumlar vergisi mükellefi şirketin eğer aktifinde bir yatırım fonu katılma Payı bulunduruyorsa bunlardan elde edilen kar paylarına Ocak 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle Kurumlar Vergisi istinası sağlanmıştı daha sonra ikinci aşamada Nisan 2022'de bu istisna genişletilmişti.

Kurumlar Vergisi mükellefleri için önemli olan bu yukarıda yazılan istisna bu torba kanuna yapılan düzenleme ile kaldırıldı

b-)Hangi Tarihten sonra alınan yatırım fonları için vergi avantajı yok?

15 Temmuz’dan önce eğer bir Kurumlar Vergisi mükellefinin aktifinde bir yatırım fonu katılma payı belgesi varsa istisnadan faydalanabiliyor. Ama 15 Temmuz’dan sonra aynı yatırım fonu katılma Payı belgesini alan kurum maalesef bu istisnalardan faydalanamayacak

c-)Bütün fonlar için geçerli mi?

Hayır. Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarını elde ettiği kazançlar için istisna devam etmektedir.

3-Ek Motor Taşıtlar Vergisi Konusu

Ek motorlu taşıtlar vergisinin Finans sektörüne etkisi özellikle finansal kiralama şirketleri ve operasyonel kiralama şirketleri için çok önem arz ediyor.

Neden derseniz; Yeni düzenlemeyle bu şirketlerin kiraladığı taşıtlar da ek motor taşıtlar vergisine tabi oluyor.

Gölcük depreminden sonra getirilen ek MTV’de yolcu ve yük taşıma faaliyeti ile iştigal edenler istisna tutulmuştu.

1999 yılında Gölcük depremindeki düzenlemeleri hatırlarsak o dönemde de ek motorlu taşıtlar vergisi çıkarılmıştı ancak o dönemdeki ek motorlu taşıtlar vergisinde içinde özellikle bir durum vardı.

Yolcu ve yük taşıma faaliyeti ile iştigal eden kurumlar bu ek vergiyi ödemiyordu. Ama bu düzenlemeye baktığımızda maalesef böyle bir istisna bulunmuyor.

Mevcut durumda sadece 11 ile depremden zarar gören 11 ile ilişkinin bir istisna düzenlenmiş durumda.

Operasyonel kiralama şirketleri ile finansal kiralama şirketleri ek MTV ödeyecek mi?

Rent a car dediğimiz operasyonel kiralama şirketleri ile finansal kiralama şirketlerinin aktifliğindeki taşıtlar için ek motora taşıtlar vergisi ödemek zorunda.

Peki Katma Değer Vergisi oranındaki değişiklik finansal kiralama şirketleri ve operasyonel kiralama şirketleri için geçerli mi?

Bilindiği üzere 7 Temmuz’da yayınlanan ve 10 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki katma değer vergisi oranlarındaki değişiklik oldu.

Yeni kararname ile katma değer vergisi oranları işte 8 olan oran 10'a 18 olan mal ve hizmet teslim oranı 20 olarak yürürlüğe girdi

Bu değişiklik nedeni özellikle finansal kiralama şirketleri ve operasyonel kiralama şirketleri için uygulanacakları katma değer vergisi oranları ile ilgili bazı tereddütler hasıl oldu.

· Tereddüt Nedir ?

Finansal kiralama şirketleri için hali hazırda düzenledikleri mevcut olan finansal kiralama sözleşmelerinde özellikle taşıt kiralamalarında hangi oranın kullanılacağını ve bu oranın eski oran mı olacağı yeni oran mı olacağı konusuna tereddütler oluştu.

Finansal kiralama özelinde katma değer vergisi bir sayılı uygulama genel tebliğin finansal kiralama başlıklı bölümünde çok net olarak bu konu açıklanmış durumdadır.

Finansal kiralama konusu edilen mal ve teslimlerinde eğer finansal kiralama sözleşmesinin yapıldığı anda geçerli olan KDV oranı ne ise bu oranın uygulanacağı ve bu oranında hiçbir şekilde daha sonradan sözleşmenin devamında değiştirilmeyeceği açıkça ifade edilmiş durumdadır.

Burada sözleşmenin yapıldığı anda geçerli olan katma değer vergisi oranının tüm sözleşme boyunca oran değişiklikleri olsa bile aynı şekilde korunması ve bu yönde faturalarını düzenlenmesi gerekli.

Operasyonel kiralama şirketleri ise finansal kiralama şirketlerinden ayrıştığı için kiralama faturalarını 10 Temmuzdan itibaren yeni oranla yani %20 katma değer vergisi ile fatura etmeleri gerekiyor.

27.07.2023

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM