YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comTüketici Hakem Heyeti Başvurularında Ekim Ayından İtibaren Neler Değişecek?

1 Ekim Tarihi itibari ile Tüketici Hakem Heyeti Başvurularında Önemli Değişiklikler söz konusu olacaktır.

1-Tüketici Hakem Heyetine Başvuru için parasal üst sınır 30.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Tarafların 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu hale gelmiştir.

2-Tüketicinin Eksik Başvuru yapması durumunda 7 Gün Ek Süre Verilecektir.

Tüketicinin başvurusunda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından yazılı olarak yedi gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenir.

3-Tüketici Hakem Heyetine Aynı Konu için tekrar tekrar başvuru yapılması mümkün olamayacaktır.

Bir uyuşmazlığa ilişkin olarak tüketici hakem heyetince verilen kararın kesinleşmesinin ardından; konusu, sebebi ve tarafları kesinleşen kararla aynı olan yeni bir başvuru yapılamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman kesinleşen karar ile kesin hükmü dikkate alır.

4-Tüketici Hakem Heyeti Kararları Elektronik Ortamda Gönderilebilecektir.

Tüketici hakem heyeti kararlarının, karar tarihinden itibaren on beş iş günü içinde taraflara Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulmuş olan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda tebliği yapılır. Tarafların temsilinin avukatla yapılması halinde tebligat avukata yapılır.

5-İtiraz Artık Tüketicinin Yerleşim Yerindeki Tüketici Mahkemesine Yapılabilecektir.

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.

6-Tüketici Mahkemede daha önce sunulmamış bir belge, bilgi nedeni ile kaybederse vekalet ücreti ve yargılama gideri ödemeyecektir.

Mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemez.

7-Devam eden başvurularda yeni düzenleme esas alınacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Halihazırda süreci devam etmekte olan tüketici hakem heyeti başvurularına, Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarih itibariyle işbu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

26.09.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM