YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comYeni Varlık Barışı ile ilgili Bilmeniz Gereken 10 Konu

Varlık Barışı bugüne kadar toplam yedi defa uygulamaya konulmuştur. Sekizinci sefer yasalaşacak olan varlık barışı düzenlemesi ile ilgili bilinmesi gereken temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Varlık Barışının Faydası Nedir?

Varlık Barışı daha önce kayıt dışı bırakılmış, vergilendirilmemiş yurt içi veya yurt dışı varlıkların herhangi bir vergi cezası veya incelemesi söz konusu olmadan belli bir oranda vergi ödenerek kayıt içine alınmasına yaramaktadır.

1-Varlık Barışı Düzenlemesi Hangi Tarihe Kadar Yürürlükte olacak?

Gerek yurtiçi gerek yurt dışı Varlık Barışı başvurusu için son tarih 31.03.2023 Tarihidir.

2-Yurt dışı Varlık Barışından Faydalanmak için Vergi Ödenmesi gerekli midir?

Yurtdışındaki varlıklarınız ile ilgili olarak;

  • 30.09.2022 Tarihine kadar bildirim verirseniz %1
  • 31.12.2022 Tarihine kadar bildirim verirseniz %2
  • 31.03.2023 Tarihine kadar bildirim verirseniz %3 oranında peşin olarak vergi ödemeniz gerekli.

3-Yurt dışı Varlık Barışı için Vergi Nereye ve Nasıl Ödenir?

Yurt dışı varlık barışı için banka şubelerine giderek bildirim yapılması ve bildirim tarihine göre belirlenen oranda verginin peşin olarak ödenmesi gerekir.

4-Yurt dışı Varlık Barışı için ödenen vergi tutarının iade alınması hangi durumlarda mümkündür?

Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde %0 olarak uygulanır.

Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilir.

5-Yurt dışı Varlık Barışı Kapsamında Bildirim Yapılan Tutarın Ne Kadar Süre İçinde Getirilmesi Gerekmektedir?

Bildirim yapılan tutarların 3 ay içinde formda belirtilen banka hesabına yatırılması gönderilmesi gereklidir.

6-Yurtiçi Varlık Barışı Başvurusu İçin Vergi Mükellefi Olmak Zorunlu mudur?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın yurt içi varlık barışı hükümlerinden yararlanabilirler.

7-Yurtiçi Varlık Barışı için ödenecek vergi oranı nedir?

Yurtiçi varlık barışında yurt dışı varlık barışından farklı olarak kademeli bir oranlama söz konusu değildir. Tek bir oran mevcuttur. Bildirimi yapılan tutarın %3'ü oranında vergi ödenir.

8-Varlık Barışı Bildiriminde bulunan şirketler için ödenen vergi tutarları kanunen kabul edilen gider midir?

Bu düzenlemeye göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

9-Şirketler Varlık Barışı Kapsamındaki Tutarları şirketten çekebilirler mi?

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilir. 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar.

Bu fon hesabı bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemez, Sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. 

Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabına göre defter tutan mükellefler, Söz konusu kıymetleri defterlerinde aynca gösterirler. 

Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir

10-Taşınmazların İşletmeye Kaydı için Tapu Harcı Ödenecek midir?

Varlık Barışı kapsamında beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç alınmaz, bu taşınmazların işletmeye devri 193 sayılı Kanunun mükerrer 80 inci maddesi uygulamasında elden çıkarma sayılmaz.

Saygılarımla

04.07.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM