YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comBir Yerde Ücretli Çalışanlar Neden Beyanname Vermek Zorunda?

Öncelikle bütün ücretlilerin değil bazı ücretlilerin beyanname vermesi gerekli. Keşke bütün ücret geliri elde edenlerin eline maaşları brüt olarak geçse ve giderlerini düşerek kendi beyannamelerini verebilseler, ülkemizde vergi bilinci daha çok artardı diye düşünüyorum. Ama şimdilik bildiğiniz üzere durum o şekilde değil.

Sadece aşağıdaki 3 maddede sayılanlardan birine giriyorsanız 2021 Mart Ayı içinde Gelir Vergisi Beyannamesi vermeniz gerekiyor.

  1. 2020 yılında iş değiştirenlerden birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamının 2020 yılı için 49.000 TL'yi aşanlar (Sadece iş değiştiren değil aynı anda birden fazla yerde çalışanlar veya huzur hakkı alanlar için de bu durum söz konusudur)
  2. 2020 yılı brüt ücret gelirleri 600.000 TL’yi aşanlar-Aralık ayı kümülatif matraha bakılacaktır.
  3. Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücret gelirleri toplamının 2020 yılı için 600.000 TL'yi aşanlar

Beyanname verilmesinin olumlu veya olumsuz bir yönü var mı?

Bu durum daha çok yukarıdaki maddelerden hangisine girdiğiniz, başka gelirlerinizin olup, olmadığı ve ek olarak hangi giderlerinizin olduğu ile ilgili.

Örnek olarak 2021 yılında tek işyerinde çalıştınız, brüt ücret geliriniz 600.000 TL’nin üzerinde ise ve başka geliriniz yok ise sağlık, eğitim, bağış gibi harcamalarınızı belli sınırlar dahlinde düşerek iade almanız mümkün.

Ama indirim konusu yapacak gideriniz yok ve ücret gelirinize ek olarak kira geliriniz de var ise bu noktada kira geliriniz daha yüksek vergi dilimine denk geleceği için daha fazla vergi ödemeniz söz konusu olabilir.

2020 Yılı içinde iş değiştirmiş iseniz ve yeni işvereninize kümülatif vergi matrahının takip edilmesi konusunda bilgi vermemiş iseniz mart ayında vereceğiniz beyannamede size ödeme çıkması muhtemel. Ama eğer bildirmiş iseniz ve kira v.b. başka geliriniz yok ise beyannamede size sadece damga vergisi çıkacaktır.

Benim görüşüme göre kümülatif matrahın bildirilmesi ücret gizliliğinin ihlali anlamına geliyor.

Beyanname vermeniz nedeni ile bazı giderlerinizi gelirinizden düşebilirsiniz.

Bu giderler;

1-Eğitim ve Sağlık Harcamaları

- Beyan edilen gelirin %10'unu aşmaması ve vergi mükellefiyeti olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak faturalarla tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları,

Eğitim Giderleri Nelerdir?

  • Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır.
  • Uzaktan eğitim nedeni ile alınan bilgisayarların da benim görüşüme göre indirim konusu yapılması gerekmektedir. Internet masrafı ve online kursların da bu kapsamda değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği de izaha muhtaçtır.
  • Üniversite harçları indirim konusu yapılamamaktadır. Yurt dışı okul ücretleri ve Vakıf okulları kurumlar vergisi mükellefi olmadığı için indirim konusu olarak dikkate alınmamaktadır

Sağlık Giderleri Nelerdir?

  • Teşhis ve/veya tedavi sürecinde yapılan sağlık harcamaları (muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve hastane giderleri ile ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımları gibi) vergi indirimine konu teşkil edecektir.
  • Özel sağlık sigortasının karşılamadığı kısım sadece sağlık gideri olarak dikkate alınır.

2-Şahıs Sigorta primleri

- Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile şahıs sigorta primlerinin tamamı,

3-Bağış ve Yardımlar, sponsorluk harcamaları, Cumhurbaşkanı'nca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar İktisadi İşletmeleri Hariç Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar

- Beyan edilen gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 10’unu) aşmamak kaydı ile genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan nakdî ve aynî bağış ve yardımlar.

Beyanname Nasıl Verilecek?

E-devlet şifreniz ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Hazır Beyan" adını verdiği sistemle mükellefiyet tesis ettirilmesine ve şifre talep edilmesine gerek kalmaksızın elektronik ortamda yıllık beyanname verebilirsiniz.

18.01.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM