YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comKooperatif Genel Kurulları 1 Mart 2021 Tarihinden Önce Yapılamayacak

Bilindiği üzere kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. (KK. 45) Ancak birleşme konusunda genel kurulda karar alan ve üst kuruluşa üye olan kooperatifler genel kurullarını (2 veya 3 yılı) birleştirmek suretiyle yapabilmektedirler.

Pandemi nedeniyle 7244 sayılı kanunun 2/1-d maddesiyle 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi kooperatiflerin genel kurulları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu maddede ilgili Bakanlara üç aya kadar ilave erteleme yetkisi verilmiş ve ertelemenin sonu erdiği tarihten itibaren üç ay içinde ertelenen genel kurulun yapılmasına, bu genel kurula kadar mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devam edeceği hükmüne yer verilmiştir.

Ertelemenin 31/07/2020 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel kurullar yapılmaya başlanmış ve bazı kooperatifler genel kurul toplantılarını yapmıştır. 

Ancak çok sayıda kooperatif ertelemenin geleceğini düşünerek genel kurul tarihlerini Ekim/2020 ayının sonuna doğru yapmayı planlamışlar ve prosedür gereği bir ay önceden genel kurul gündemini taahhütlü olarak ortaklarına göndermişlerdir. (Anas.28)

Bununla birlikte işletme kooperatiflerinin bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı 21/09/2020 tarihli onayı ile işletme kooperatiflerinin genel kurullarını 31/10/2020 tarihine kadar ertelemiş ve ertelenen genel kurulların bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edeceği belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı 02/10/2020 tarih ve 16230 sayılı genelgesi ile kapsamı da genişleterek 01/12/2020 tarihine kadar kooperatif genel kurullarını ertelemiştir. İçişleri Bakanlığının bu genelgesi doğrultusunda Valilik kararını müteakip, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 02/10/2020 tarih ve 93709 sayılı yazısı ile yapı kooperatiflerine durumu bildirerek 02/10/2020 tarihinden itibaren 01/12/2020 tarihine kadar yapı kooperatiflerinin yapacağı genel kurullara temsilci görevlendirilmeyeceği, temsilci yokluğunda genel kurul toplantısı yapılmış olmasının suç teşkil edeceği bildirilmiştir. 

Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapı kooperatifleri için beklenen erteleme onayı İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yerine getirilmiştir.

Özetle; baştan beri kooperatif genel kurullarının ertelenmesi ile ilgili süreç aşağıdaki gibidir.

1-İlk erteleme:

7244 sayılı kanunun 2/1-d maddesine göre işletme ve yapı kooperatiflerinin genel kurulları 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

2-İkinci erteleme:

Ticaret Bakanlığı, işletme kooperatiflerinin genel kurullarını 31/10/2020 tarihine kadar ertelemiştir.

3-Üçüncü erteleme:

İçişleri Bakanlığı 02/10/2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ile kooperatiflerin genel kurullarını 01/12/2020 tarihine kadar ertelemiş olup, Valilik kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yazısı yapı kooperatiflerine bildirilmiştir.

4-Dördüncü erteleme

27.11.2020 Tarihli Z-89780865–153–19961 numaralı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İstanbul Valiliği 28.11.2020 Tarihli 107 Numaralı İl Hıfzıssıhha Meclis Kararına istinaden şu an için sadece İstanbul ilinde geçerli olmak üzere 

Daha önceden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 02.10.2020 tarihli ve 96 No.lu karar ile 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, 

  • Sivil toplum kuruluşları, 
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, 
  • Barolar, meslek odaları, birlikler ve 
  • Kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımla

30.11.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM