YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comKamu Hizmetine Ayrılan Alanlara Özel Tesis Yapılabilir mi?

Okul ve Hastane Alanı için Kamu Hizmetine ayrılan alanlara Malikler özel okul ve hastane açabilir mi ?

Uzun süredir Çevre ve Şehircilik bakanlığının internet sayfasında yer alan taslak yönetmelik yayınlandı. 

22.02.2020 Tarih ve 31047 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirildi.

Açıklık getirilen konulardan bir tanesi de Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda özel tesis yapılabilme şartları oldu. 

Yönetmeliğin Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda özel tesis yapılması başlıklı 6.maddesine göre;

Hangi Durumlarda Umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan alanlarda özel tesis yapılabilir ?

Yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariçolmak üzere, uygulama imar planında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılıp da kamuya geçişi sağlanamayan özel mülkiyete konu yapı yapılabilecek alanlarda, imar planıyla getirilen kullanım alanı sınırları içerisindeki tüm maliklerin talebinin olması ve imar planında ayrılan kamu hizmet tesis alanlarını yapmakla yükümlü idarenin uygun görmesi halinde imar planındaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilir.

Özel Tesis Ne Kadar Süre Kullanılabilir ?

İmar planındaki kullanım amacına göre kamu hizmetini sağlamakla yükümlü idarenin yatırım programında olmaması halinde idarenin onayıyla, yine ilgili idarenin izin ve kontrolünde parsel maliki tarafından yapılacak özel tesis, 10 yıl süre ile özel tesisi yapan parsel maliki tarafından kullanılır. Bu süre idarenin onayıyla 5’er yıllık periyotlar halinde uzatılabilir.

Bölgenin ihtiyacı olan umumi ve kamu hizmet alanları için düzenleme ortaklık payı hangi sıra ile alınır ?

Düzenleme ortaklık paylarının aşağıdaki öncelik sırasına göre alınır.

a) Yol, su yolu, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi/parkı ve yeşil alan.

b) İbadet yeri, karakol ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, kamuya ait kreş alanları.

c) Pazar yeri, semt spor alanı ve şehir içi toplu taşıma istasyonları ve durakları.

ç) Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları.

d) Otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol.

e) Kent meydanı, kent parkı, spor alanı.

f) Belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı.

g) Teknik altyapı alanı, kamuya ait trafo alanı.

ğ) Rekreasyon alanı, mesire alanları ve özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan.

h) Resmî kurum alanı.

ı) Diğer umumi ve kamu hizmet alanları.

i) Mezarlık, otogar alanı.

Tapu Kütüğüne Şerh Düşülecek ve malikler tarafından bir taahhüt verilecek midir ?

Özel tesis yapılacak taşınmazın tapu kaydına, kamu hizmet tesis alanlarını yapmakla yükümlü idare tarafından; imar planındaki kullanım fonksiyonu ve süresi ile imar planındaki kullanım amacı dışında kullanılamayacağı, hiçbir şekilde imar plan değişikliği ile özel mülkiyete konu fonksiyon getirilemeyeceği, umumi ve kamu hizmet fonksiyonu dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır.

İmar Kanununun 13 üncü maddesine göre işlem yürüten parsel malik/malikleri bu alanın üzerindeki yapıyı başka amaçla kullanmayacağını ve süre bitiminde muhdesatıyla beraber kamu kullanımına geçeceğini bilir, kabul ve taahhüt eder.

Sonuç olarakilk başta imar planları ile özel mülkün fiilen kullanımının kısıtlanmasının önüne geçecek bir düzenleme gibi gözükse de uygulamanın ne şekilde olacağını merakla bekliyorum.

Saygılarımla

24.02.2020

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM