YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comAmazon FBA ile ilgili Beklenen Özelge Geldi

Amazon FBA üzerinden ürün satarak gelir elde edenlerin ne şekilde vergilendirileceği ile ilgili tereddütler çok fazla olduğu için herkes bir şekilde kendini sağlama almaya çalışıyor.

Bu nedenle bir çok kişi özelge talep etmişti. Bu konuda maliyeden istenen özelgelerden sanırım ilkinin cevabı bir hafta önce geldi.

20.09.2019 Tarihli özelgeyi isterseniz hep beraber yorumlayalım ama öncesinde;

Nedir Bu Amazon FBA ?

En basit şekli ile anlatırsak, ürününüzü Amazon’un deposuna gönderiyorsunuz, satıldıkça onlar depodan müşteriye gönderiyor.

Süreç Nasıl ?

Gözlemlediğim kadarı ile süreç aşağıdaki şekilde gerçekleşiyor.

1-Ürünleri Amazonun Deposuna proforma fatura ile göndermek

2-Amazonun satması ve kendisinin son kullanıcıya fatura düzenlemesi ( Sizin değil)

3-Amazonun kendi komisyonunu kesip parayı size göndermesi

4-Sizin amazona fatura kesmeniz ve paranızı almanız veya paranın gelmesi

Aklımıza takılan bazı sorular Nelerdi ?

Kdv iadesi alınır mı ? Amazona kestiğiniz fatura kdv li kdv siz mi olacak ? Amazonun komisyonundan kdv 2 ödemeniz gerekli mi ?

Soru:

Yaptığınız ticaretinizde ürünlerinizi toplu olarak Amazon firmasının deposuna yolladığınızı, ürünler satıldıkça amazon firmasının müşteriye yollayacağı, ürünler henüz satılmadığı için gümrük çıkışında ne etgb gibi belge sağlayabildiğinizi, ne de fatura düzenleyebildiğinizi, ürünleriniz satıldıkça Amazon firmasından tarafınıza ödeme yapılacağı belirtilerek bu durumda faturayı nasıl düzenlemeniz gerektiği ayrıca ürünü acenteler aracılığı ile hava kargo ile gönderdiğinizi ve proforma düzenlediğinizi, başka belge düzenlemediğinizi belirterek, yaptığınız bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmadığı sormaktasınız.

Cevap:

Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerinizin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde, malı yurt dışına gönderen firmanızın yer alması ve liste muhteviyatının gümrükçe onaylanması halinde ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu teslim nedeniyle firmanız tarafından yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesi talep edilebilecektir.

Ancak Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen malların yukarıda açıklandığı şekilde tevsik edilememesi halinde ihracat teslimi olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu teslimlere ilişkin düzenlenecek faturalarda ait oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

Soru:

Sattığınız bir ürün üzerinden Amazon firması direkt olarak komisyon ve ücretlerini kestikten sonra kalan kısmı size iade ettiğini belirterek, (mesela 100 usd olan bir üründen 15 usd kestikten sonra kalan 85 usd'yi iade etmektedir.) faturayı hangi tutar üzerinden düzenlemeniz gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenildiği anlaşılmaktadır.

Cevap:

Web sitesi sahibi şirketin web sitesi üzerinden vermiş olduğu aracılık hizmeti karşılığında aldığı komisyon için yedi gün içinde işletmeniz adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Sonuç:

1-Amazonun komisyon faturasında kdv 2 yi unutmayın

2-İhracat teslimi olarak değerlendirilemez ve faturalarda ait oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

Özelgenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sayı :

Konu : İnternet sitesi aracı kılınarak yapılan satışların vergisel durumu.

Tarih: 20.09.2019

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yurtdışında online bir platformda e-ticaret yaptığınızı, ürünlerinizi Amazon.com üzerinden Amerika’da sattığınızı, ürünleri iki farklı şekilde gönderip irsaliyeli fatura kestiğinizi, ürünü yurtdışına gönderdiğiniz için fatura üzerine 3065 sayılı KDV kanunun 11/1-a maddesi gereğince KDV’den istisnadır yazarak KDV hesaplamadığınızı, fakat ürünü acenteler aracılığı ile hava kargo ile gönderdiğinizi ve proforma düzenlediğinizi, başka belge düzenlemediğinizi belirterek, yaptığınız bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmadığı,

- En son yaptığınız ticaretinizde ürünlerinizi toplu olarak Amazon firmasının deposuna yolladığınızı, ürünler satıldıkça amazon firmasının müşteriye yollayacağı, ürünler henüz satılmadığı için gümrük çıkışında ne etgb gibi belge sağlayabildiğinizi, ne de fatura düzenleyebildiğinizi, ürünleriniz satıldıkça Amazon firmasından tarafınıza ödeme yapılacağı belirtilerek bu durumda faturayı nasıl düzenlemeniz gerektiği,

- Sattığınız bir ürün üzerinden Amazon firması direkt olarak komisyon ve ücretlerini kestikten sonra kalan kısmı size iade ettiğini belirterek, (mesela 100 usd olan bir üründen 15 usd kestikten sonra kalan 85 usd’yi iade etmektedir.) faturayı hangi tutar üzerinden düzenlemeniz gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenildiği anlaşılmaktadır.

I-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-a maddesiyle, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri vergiden istisna edildiği,

9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulacağı belirtilmektedir.

Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için

aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin II-A-1.1.4. İade başlıklı bölümünde, mal ihracatından kaynaklanan iade taleplerinde;

- Standart iade talep dilekçesi

- Satış faturaları listesi

- Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerde, malın gümrüksüz satış mağazasına veya deposuna konulduğuna dair ilgili gümrük idaresinin onayını da içeren antrepo beyannamesi)

- İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu" aranacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1.1.2. İstisnanın Tevsiki başlıklı bölümünde de, "Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerinizin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde, malı yurt dışına gönderen firmanızın yer alması ve liste muhteviyatının gümrükçe onaylanması halinde ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu teslim nedeniyle firmanız tarafından yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesi talep edilebilecektir.

Posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen malların yukarıda açıklandığı şekilde tevsik edilememesi halinde ihracat teslimi olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu teslimlere ilişkin düzenlenecek faturalarda ait oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, Yurt dışından sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin C-2.1.2.1. bölümünde yer verilmiş olup,

Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden Türkiye’de yararlanılması durumunda işleme ait KDV nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca işletmenize ait ürünlerin yurtdışındaki müşterilere satışında, aracılık hizmetinden Türkiye’de faydalanılması nedeniyle bu aracılık hizmeti KDV ye tabi olup, söz konusu komisyon bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

.
II-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği ve bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 232 nci maddesi hükmüne göre, tüccarlar sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve aldıkları emtia veya hizmet için de fatura istemek ve almak mecburiyetinde olup, bu maddede sayılanlar dışında kalanların, tüccarlardan satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 2019 yılı için 1.200 TL yi geçmesi veya 1.200 TL den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarların, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

- İnternet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürün veya hizmet ile ilgili olarak; işletmeniz tarafından satılan ürün veya verilen hizmete ilişkin olarak alıcı adına fatura düzenlenmesi gerekmekte olup Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre fatura düzenleme haddinin altında kalan satışlarınızı belgelendirmek için ise ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemeniz gerekmektedir.

- Web sitesi sahibi şirketin web sitesi üzerinden vermiş olduğu aracılık hizmeti karşılığında aldığı komisyon için yedi gün içinde işletmeniz adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

30.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM