YAZARLARIMIZ
Evren Özmen
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
evrenozmen@ozmconsultancy.com
www.kooperatiflerkanunu.comArsa Sahipleri Artık Yönetim Planının Düzenlenmesinde Söz Sahibi Değil Mi?

Yatırım ortamının iyileştirilmesi kanunu ile 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 10-12 ve 14.maddelerinde değişiklik yapılacağı ile ilgili daha önceki yazımlarda bilgi vermiş ve karşılaştırmalı tablo ile hangi maddelerin ne şekilde değişeceğini yazmıştım.

634 Sayılı kat mülkiyeti kanununun kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması başlıklı ikinci bölümün 10.maddesine eklenen yeni fıkra ile madde aşağıdaki hale getirilmiştir.

Hak sahiplerine isabet eden bağımsız

bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki

ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı

inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi

ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi, yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idare tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınır. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmaz”

Maddeden anlaşılacağı üzere kat irtifakı ve kat mülkiyetinin tesis işlemi yüklenicinin talebi üzerine yapılacağı ve mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmayacağı metni eklenmiştir. Mimari proje ile yönetim planında malik imzası aranmayacağına dair düzenleme anayasa ile korunan mülkiyet hakkının ihlaline yol açması mümkündür.

Şöyle ki; bağımsız bölümlerin, ortak yerlerin ve diğer alanların belirlendiği mimari proje doğrudan mülkiyet hakkı ile ilgili olup maliklerin imzası olmadan tapu tescil işlemlerinde dikkate alınmaması gereklidir.

Aynı problem yönetim planı tapuya tescil edilirken maliklerin imzasının alınmaması durumunda da geçerlidir. Yönetim planı tek taraflı olarak hazırlandığı takdirde bağımsız bölümlerin ve ortak alanların kullanım amaçlarını ve tarzını belirleyen yönetim planında arsa sahiplerinin söz haklarının ortadan kaldırılması söz konusu olabilecektir.

Özellikle büyük sitelerin işletilmesinde yüklenici firmaların devamındaki süreç ile ilgili planlarının kat malikleri ile uyuşmaması noktasında hukuki ihtilaflar ve mağduriyetler söz konusu olacaktır.

Bugün her büyük yüklenici firmanın bir site yönetim şirketi olduğu dikkate alındığında,

Yüklenici firmalar tarafından

-Ortak alan gelirlerinin kullanım şekli

-Aidatların belirlenme yöntemleri

-Dairelerin kullanım şekilleri

gibi bir çok hususun tek taraflı olarak belirlenmesinin uygun olmadığını düşünmekteyim.

22.02.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM