YAZARLARIMIZ
Esra Işık
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
esrais@hotmail.comSosyal İçerik Üreticiliği ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası

Günümüz de teknolojinin gelişmesiyle her alanda olduğu gibi yeni iş ve meslek alanlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu iş alanlarından birisi olan ve yazımızın konusunu da oluşturan sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği günümüzde popülaritesi giderek artmakta ve hızla gelişmektedir. Yazımızda bu konuyu, yapılan değişiklikleri ve kazanç istisnasını, yararlanma şartlarını son yapılan değişikliklere paralel olarak irdeleyerek tüm yönleriyle ele almaya çalışacağız.

26/10/2021 tarihinde yayımlanan 7338 Sayılı Kanun ile sosyal medya kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Kanun No: 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 Kanununa Mad: 2 – 193 sayılı Kanuna mükerrer 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası: Mükerrer Madde 20/B – İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.

Bu istisnadan faydalanabilmek için;

*Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,

*Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir. Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar.

Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

Yazımızda açıklanan durumu örnek üzerinde uygulayalım.

Bay A,  sosyal içerikli video, resim, ses, görüntü gibi içerikler hazırlamak ve paylaşım yapmak üzere  bir platform oluşturmak istemektedir. Öncelikle yapması gerekenleri örnek üzerinden açıklayalım. Bay A, Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açarak bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatının münhasıran bu hesapta toplanmasını sağlamalıdır. Bay A, 31/12/2021 tarihi itibariyle 100.000 TL hasılat elde etmiştir. Bay A’nın birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratları bulunmamaktadır.

*** Birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmasına engel değildir.

 Banka kanalıyla elde edilen hasılat Kanunun 98 ve 119 uncu maddesindeki esaslar çerçevesin de  %15  gelir vergisi tevkifatı  banka tarafından beyan edilerek ödenmiştir.

100.000 TL %15 =15.000 TL

100.000 TL-15.000=85.000 TL

*** Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

Bay A’nın elde ettiği kazanç toplamı GVK 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmamaktadır.

***  Bay A  istisna kapsamında olup istisnadan yararlanabilecektir.

Kısaca özetlersek: Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasından faydalanabilmek için;

* Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,

*Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

*Kazançların toplamının GVK 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yazılı tutarı aşmaması gerekir.

İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

21.12.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM