YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Yadigar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
eyadigar@erfadenetim.comİhraç Kayıtlı Teslimler ve Sonuçları

Makalemizin konusunu ihraç kayıtlı teslimlerin ne olduğu ve özellikle sonuçlarını nasıl yorumlamamız gerektiği üzerinde duracağız.

Bilindiği üzere ihraç kayıtlı teslimler 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-c maddesinde düzenlenmiştir. Bu istisna kapsamından sadece imalatçı firmalar kendi üretmiş olduğu ürünler için yararlanabilmektedir. Alınıp satılan ürünler için ihraç kayıtlı teslim söz konusu değildir.

İhraç kayıtlı teslimde, ihracatçı firma ihraç etmek şartı ile  satın almış olduğu ürünlere KDV ödemez.  Bu işlemde KDV iade oluşmadığından ihracatçı firmaya bir finansman kolaylığı sağlamaktadır. İmalatçı firma nazarında işlem biraz daha ayrıntılı bir süreçtir.

İmalatçı firma ihraç kayıtlı satmış olduğu ürünler için faturasını ve KDV beyannamesini bu teslimlere özel olarak düzenleyecektir.

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER İLE 3 FARKLI SONUÇ ORTAYA ÇIKMAKTADIR.

  1. Tecil-Terkin: Beyannamede tecil edilen KDV tutarının terkin edilmesi (silinmesi) işlemidir.
  2. KDV iade almak: KDV iade süreçlerini gerçekleştirerek KDV iade almak.
  3. İndirim yolu ile telafi etmek: KDV ödemesi aylar itibari ile süreklilik arz etmesi durumun da,  KDV iade alacağı ile uğraşmak yerine, indirilecek KDV tutarının arttırılmasıdır.

Her bir süreci biraz daha ayrıntılı inceleyelim.

KDV beyannamesinde ödeme çıkması durumu;

Satışın yapıldığı dönem, KDV beyannamesine ihraç kayıtlı teslimler girilerek ihraç kayıtlı teslim kadar KDV tutarı tecil edilmiş olur. İlgili dönem KDV beyannamesi ve tahakkuk’ta ödeme çıkacaktır. Tahakkuk dikkate alınmamalı beyannamedeki tutar ve damga vergisi ödenmelidir.

İhracatın gerçekleşmesi ile ihracatçı firma imalatçı firmaya almış oldukları malların ihraç edildiğine dair bir yazı vermelidir.

Bu yazıda şu bilgiler yer almalıdır.

  • Gümrük beyanname tarih ve sayısı
  • İmalatçı bilgileri
  • İhraç kayıtlı teslim alınan mala ilişkin fatura ve benzeri belgelere ait bilgiler eksiksiz yer almalıdır.

İnternet vergi dairesine satış faturası bilgileri girilerek, ihracatçının vermiş olduğu yazı ile vergi dairesine bildirim yapılır. Böylece doğan vergi borcu terkin edilmiş olacaktır.

KDV beyannamesinde iade çıkması durumu;

İlgili dönem devreden KDV’nin fazla olmasından dolayı beyannamede ihraç kayıtlı teslim kadar KDV iade çıkacaktır.

İade işlemlerinin yapılabilmesi için terkin evraklarına ek olarak internet vergi dairesi sisteminden ilgili ay indirilecek KDV listesi sisteme yüklenir. Kontrol raporlarındaki eksikliklerin giderilmesi ile vergi borçlarına girilen borç mahsup edilir. Vergi dairesine borç bulunmaması durumunda tutar emanete alınıp sonraki ay doğacak vergi veya sgk borçlarına mahsup edilebilir.

KDV iade yerine indirim yolu ile telafi etmek;

KDV ödemesi aylar itibari ile süreklilik arz eden bir firma, ihraç kayıtlı teslimlerden doğan KDV alacağını iade almak yerine indirim yolu ile telafiyi seçerek süreci biraz daha hızlandırmış olacaktır.

İndirim yolu ile telafi, ihracatın gerçekleştiği ay beyannamede 107 indirim yolu ile telafi kulakçığı seçilerek 191 indirilecek KDV tutarının iade tutarı kadar arttırılmasıdır.

Terkin, İade ve indirim yolu ile telafi ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılabilmektedir. İhracat gerçekleşmeden terkin, iade veya indirim yolu ile telafinin gerçekleşmesi mümkün değildir.

İhracat 3 ay içinde gerçekleşmeli, 3 ay içerisinde gerçekleşmez ise 15 günlük süre zarfında dilekçe verilerek süre 3 ay daha uzatılabilir.

ÖNEMLİ BİR HATIRLATMA

İhraç kayıtlı teslimler tam istisna kapsamında bir teslim değildir. Geçici olarak borçlanılan veya alacak hakkı doğuran bir teslimdir. İşlemlerin gerçekleşmemesi ile borcun muaccel olacağı veya iade hakkının doğmayacağı unutulmamalıdır.

27.07.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM