YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Kılıç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
ertugrul.64@gmail.comMali Müşavirler de Kıvanç Duyuyor Mu?

TÜRMOB mesleğin 35 yılında 1-7 Mart Muhasebe Haftasında, KIVAÇ DUYUYORUZ adında YOUTUBE kanalında bir kısa tanıtım filimi yayımladı. Mesleğimizin ülke ekonomisine katkısı cümlesiyle başlayan ve mesleğin tarihsel kayıt sisteminin evrimsel gelişimini anlatarak devam etmektedir. Meslek mensuplarının Asker kafasıyla oluşturulmuş yüksek bir özveri algısıyla fedakârlığını, sadece müşteriler tarafından anlaşılmazlık vurgusu ve resimdeki meslektaşın görselindeki büyük bir bunalmışlık ve iç çekiş ifadesi ile ama işini yapmanın huzuru içerisinde görselleştirmiştir.

Teknolojideki gelişmelerin İş deneyimimizle, birikimiz ile iş dünyasına sunduğumuz katkıda bulma olanağı yarattı denilerek Cumhuriyetimizin ve mesleğimizin tarihsel yaşına vurgu yaparak bitirilmektedir.

Muhasebe mesleği, sadece ekonomiye katkı sağlayan bir meslek değildir. Aynı zamanda sosyal, siyasal, ekonomik bütünlük içerisinde ele alınabilecek bir meslektir. Ekonomik ve sosyal hayatta ortaya çıkan olayların tarihsel kronolojisini tutmaz, aynı zamanda bunları işler, anlamlandırır ve toplumun her kesiminin anlayabileceği şekilde tekrar onların kullanımına sunar.

Meslek mensupları toplumun en yüksek eğitimli kesimidir. Her şeyden önce her bir meslektaş dört yıllık bir üniversite mezunudur. Son zamanlarda yüksek lisans ve doktora yapan çok sayıda meslek mensubu da bulunmaktadır. Bu durum, aslında bir yerde zorunludur da. Sermayenin akışkanlığı ve sürekli dünyada son hızla dolaşma alışkanlığı, ekonomik olayları ve sosyal bakışımızı değiştirmekte, siyasal iktidarlar bunlara karşı, ya yanında, ya da karşısında sürekli yeni kurallar koyma ihtiyacını duymaktadırlar.

Teknolojik gelişmeleri de bu mesleğin finanslaşması ve sermayenin ülkeler arasında sürekli yer değiştirmesi düzleminde ele almak gereklidir. İster ulusal olsun isterse uluslararası olsun, teknolojik gelişmeler meslek mensuplarının daha fazla çalışmasına, mesleki birikimlerini kullanırken daha fazla dikkat ve özene ihtiyaç duymasını sağlamaktadır. Muhasebe mesleğinde teknoloji, meslek mensubunun işi yükünü daha fazla artırmaktadır.

Hazine ve Maliye bakanlığı da bu uygulamaları sürekli değiştirerek analize elverişli bilginin elde edilmesi için yeni teknolojik versiyonlar geliştirmekte, sürekli mali müşavirlerden bilgi istemektedir. Sadece Hazine Ve Maliye Bakanlığı değil, bütün devlet kurumları, Bankacılık sektörü, Sosyal Sigortalar Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı vb. aklınıza ülke de ne kadar kurum var ise, muhasebe mesleğini yapan mali müşavirlerden, doğru, anlaşılır ve analize uygun bilgi istemektedir.

Tabi ki böyle yetişmiş, eğitimli bir topluluktan her kesimin bir beklentide olması, toplumsal roller için makul sayılabilir. Ya hiç doğru düzgün eğitim almamış, muhasebenin sadece devlete vergi ödemekten ibaret olduğunu sanan sermayedarlar,  devletin ise, kanunlardan ve muhasebe mesleğinden hiç haberi olmayan esnaflar, tüccarların kazançları üzerinden vergilerini almanın dışında bir şey düşünmeyen bir anlayışı sürdürmek istiyorsa. Ekonomik olaylar üzerinden bunları anlamlı bir şekilde beyan edip verginin toplanmasına ve verginin maliyetinin düşürülmesine katkı koyan meslek mensupları neredeyse yok sayılıyor ise!!!...

En son TÜRMOB ‘un, meslek mensuplarının bu kadar özverisine ve hayatlarının birazcık kolaylaştırmasını ve ailesinin geçimini, bürosunun ayakta kalmasını sağlayacak, çalışanlarına insanca bir ücret verecek bir ücret tarifesi teklifi kabul edilmedi. Meslek mensuplarının ücret kayıplarının bir nebze giderilmesini sağlayacak artış oranı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı kendi artışı oranında asgari ücreti artırdı. Asgari ücret tarifesi neredeyse değişmez muhasebe ücreti oldu. Bu artışı da yasada belirlenen süreleri hiçe sayarak geç açıkladı.

Mali müşavirlerin, mesleki sorunlarının yanında, sosyal sorunları da çok sayıdadır. Gerçek anlamda bir mali tatil uygulanamamaktadır. Şekil var içerik yok anlamındadır. Birçok büro eksik kazanç( emeğinin karşılığını alamama) nedeniyle sosyal bir bunalım yaşamaktadır. Neredeyse bürolar ekonomik hayatlarını sürdüremez haldedirler.

Meslektaşın, meslek yasası ve hatta daha önceden gelen en temel sorunu haksız rekabet ve tahsilât sorunudur.

2014 Yılından bu tarafa sürekli mesleki gelişmenin kaynağı sanki E- bildirimler oldu. E -bildirimler aynı zamanda meslektaşın korkulu rüyasına döndü.

E- Bildirimlerin alt yapısı tamamlanmadan, oryantasyondan meslek mensupları geçirilmeden yabancı oldukları bir sisteme adapte edilmeye çalışılıyorlar. Sürekli yeni kanunlar çıkarılarak vergi güvenliği ortadan kaldırılıyor. Meslek mensubunun vergi Cezası ile karşılaşmaması neredeyse imkânsız hale geldi.

Müşterilerimizin, meslek mensuplarını sadece ay sonunda gelip muhasebe ücreti isteyen, Meslek mensubunu ise bu kadar angaryalar altında, eksik gelir ile çalışıp bizi anlayan yok boşluğunda bırakılmamalıdır.

İyi meslek eşit, adil ve güvenceli bir meslek ve meslektaş asıl amaç olmalıdır. Meslektaşın, varlığını koruyucu bir birini tanıması ve sosyalleşmeyi ve özel çalışmaları sağlayıcı mesleki sosyal ortamlar hazırlanmalıdır. Meslektaşın sadece sürekli eğitimlerde yan yana geldiği rutin ve boğucu ortamlardan biraz nefes alacağı ortamlar oluşturulmalıdır.

Mesleki kamuoyunda büyüklük balonuna ego ve kibirle binmek isteyenler, balon patladığında gülünç oluyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi pişkinlikleriyle yola devam edebiliyorlar.

Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin çok daha çeşitli ve derinlikli sorunlarımız var. Ancak önemli bir meslek icra ettiğimiz de açık. Bütün bunlara rağmen umudumuzu yitirmeden bu haklarımızın elde edilmesi için meslek örgütleriyle birlikte mücadele etmeliyiz.

Biz kıvanç duyuyoruz, biz her şeyi görüyoruz, Yılmaz Erdoğan’ın filmindeki gibi Televizyonda Zeki Müren çıktığında sorulan bir soru vardı. Zeki Müren de bizi görüyor mu?  Başkaları da bizim hizmetlerimizden KIVANÇ DUYUDUĞUMUZU görüyor mu?

04.03.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM