YAZARLARIMIZ
Ertuğrul Kılıç
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
ertugrul.64@gmail.comYeni Kanundan Amortisman Vergisi Çıktı

TBMM komisyonunda 7193 sayılı Dijital hizmet vergisi ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun mecliste kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınını ( bu makale yazılırken henüz yayınlanmamıştı) beklemektedir.

Bu kanun ile yeni dört adet vergi ihtisas edilirken, bazı vergi kanunlarında da değişiklikler yaptı. Bunlardan biriside Gelir vergisi Kanunundaki 40 maddesindeki İndirilecek Giderler başlığı altındaki 1 md. ile 7 md. sin’de değişiklikler yapmaktadır.

İşletmeler ihtiyaçlarını görmek için otomobil (binek araç) alırlar. Bu aracı maliyet değeriyle muhasebe kayıtlarına kayıt ederler ve dönem sonunda yıpranma payı olarak hiçbir kısıtlama olmadan(kısıt dönem uygulaması hariç) kanunda öngörülen nispette Amortisman ayırıp gider yazabilmektedirler.

Binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, yeni düzenleme işletme sahiplerine artık dur bakalım eskisi gibi gider yapamazsın diyor. Araba alabilirsin, bu arabayla işletmeye bir değer katıp, kazançların artırılmasına ve vergi matrahının artmasına katkıda da bulunabilirsin, ancak bunlar için yaptığın bazı masrafları ve maliyet bedelinin tamamını gider yazamasın diyor.

Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının,

Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’inin,

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, Amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan Amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının,

Ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için düzenleme yapılmıştır.

Yukarıdaki tutarlar üzerindeki fiyatlar ile alınan araçların giderleri Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacaktır.

Örnek; Binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların dışındaki bir işletme,  Özel tüketim vergisi ve KDV si hariç, 270.000 TL’ ye İlk el olarak aldığı bir binek otomobilin kayıtlara alınması ve Amortisman ayrılması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Amortisman süresi mevcut kanuna göre 5 yıldır. Bu arabanın 135.000 TL si 5 yıl boyunca eşit şekilde giderleştirilerek kayıtlara alınabilecektir.

Binek taşıt alım kayıdı;

254.TAŞITLAR

 

270.000,00

 

            254.01 A.Model Binek Taşıt Mal.Bed.

135.000,00

 

 

            254.02 A.Model Binek Taşıt K.K.E.G.

135.000,00

 

 

 

102. BANKALAR

 

270.000,00

         

Binek Taşıtın Amortismanın ayrılması ve gider yazılaması kayıdı; İlk Yıl İçin.(Kısıt Amortisman dikkate alınmamıştır.)

Geriye kalan 135.000 TL lik kısmı Kanunen Kabul Edilmeyen gider olarak yazılacağından, vergi beyannamesine vergi olarak işverene yansıyacaktır.

770. GENEL YÖN. GİDERLERİ

54.000,00

 

            254.01 Amortisman Ve Tük. Payları

54.000,00

 

 

 

257. DEMİRBAŞ BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI

54.000,00

 

            257.01 A.Model Binek Taşıt Amort.         54.000,00

 

950.K.K.E.G

         950.10 K.K.E.G. Amortisman Giderleri             27.000,00

27.000,00

 

 

951. K.K.E.G.KARŞILIĞI

            951.10 K.K.E.Amortisman Giderleri Karş. 27.000,00

27.000,00

         

Ya da eksik Amortisman ayrılarak işletmenin gerçek kayıtlarını mali tablolara yansıtmamış olacaktır.

05.12.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM