YAZARLARIMIZ
Ersin Umdu
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi
Bilim Uzmanı
umduersin@gmail.com



319 No’lu Tebliğde Cevabı Olmayan Soru(n)lar

7349 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 23. Maddesine eklenen 18. Benddeki gelir vergisi istisnası konusu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 319 no’lu tebliğ ile uygulaması netlik kazandı. Ancak hala çözümlenmesi beklenen  soru(n)lar bulunmakta. Tabi vergi istisnasının işçinin ücretine yansıtılıp yansıtılmayacağı hususu net ücret alan işçilerin en fazla merak ettikleri husus. Ancak daha önce MuhasebeTR sitesinde yazdığım “Net Ücretlilerde Vergi İstisnası İşçiye Ödenmesi Gerekir Mi, Ödenirse İstisna Tutarı İşveren Tarafından Ödenen Kazanç Gibi Mi Değerlendirilir?” başlıklı yazımda net ücret hesaplama metodu çerçevesinde vergi istisnasının işçiye ekstra yansıtılması durumunda söz konusu ödemenin işveren tarafından sağlanan ödeme olacağını izah edip yazıda “GİB ücrete net veya brüt olarak bakmaz, GİB, vergi istisnasının nasıl hesaplanacağı ile ilgilenir ve amir hüküm yokken kime nasıl ödeneceğine karışmaz..." diye de belirtmiştim. Ancak GİB’de vergi istisnasının aynı asgari geçim indiriminde olduğu gibi işçiye yansıtılacağını belirten bir özelge üzerinde çalışıldığı iddia ediliyor. Böyle bir çalışma varsa ve özelge çıkarsa o özelgeye tekrar bir değerlendirme yapılır. Ancak bu yazıda net ücretlilerde vergi istisnası konusu haricinde hala cevap bekeleyen birkaç hususa değineceğim… Ocak ayı bitti ama hala bu soru(n)lar çözüm bekliyor.

1- AYNI AY İÇİNDE İSTEN ÇIKIP BAŞKA BİR İŞYERİNDE İSE BAŞLAYAN İŞÇİ HER İKİ İŞYERİNDEN DE VERGİ İSTİSNASINDAN LİMİT KADAR FAYDALANABİLECEK Mİ?

Konuyu örnekle açıklarsak; örneğin; 15 Ocak günü brüt 3000 TL alarak bir işyerinden ayrılan işçiye (3000-450= 2550x%15= 382,50TL) vergi istisnası ile ödeme yapılmıştır. Bu işçi 20 Ocak günü farklı bir işyerinde ise başladığından, bu işçi vergi istisnasından kalan (638,01-382,50) 255,51TL tutarı işçiye vergi istisnası olarak faydalandırılacak mıdır? Sonuçta işçinin brüt 3000 TL üzerinden 450 TL SGK kesintisi düşüldükten sonra olan 2550 TL gelir vergisi matrahından %15 kesildiğinde 382.5 vergi çıkıyor ve tamamı vergi istisnası kapsamında sıfırlanıyor. ancak gelir vergisi istisnası 638.01 TL olduğuna göre bu işçinin bu ayda halen 255.51 TL vergi istisnası hakkı kalıyor... AGİ uygulamasında bu tip durumlarda toplam AGİ kadar ödenmesine dair özelgeler vardı, muhtemelen vergi istisnası içinde böyle bir özelge çıkar diye düşünüyorum.

2- İŞÇİNİN, AYNI İŞVERENE AİT BİRDEN FAZLA SGK İŞYERİ DOSYASINDA KISMI SÜRELİ BİLDİRİLMESİNDE VERGİ İSTİSNASI LİMİT KADAR HEPSİNDE UYGULANIR MI?

Konuyu örnekle açıklarsak, örneğin; bir işçi aynı işverenin iki SGK dosyasının her ikisinde de 15 gün/2502TL olmak üzere toplamda 30 gün ve brüt asgari ücret üzerinden bildiriliyor. Bu durumda her iki dosya için yapılan ücret ödemesinde vergi istisnası mı hesap edilecek? Yoksa sadece bir dosyadan mı vergi istisnası hesabı yapılacak?" 319 nolu tebliğ aynı ayda farklı işverenler üzerinde artan vergi istisnası hakkı olsa da sadece birinde yararlanma imkanı olduğu belirtilmiştir. Ancak, aynı işverenin birden fazla dosyasında ayrı ayrı kısmi süreli bildirilmesi halinde üstteki konuda olduğu gibi AGİ uygulamasında bu tip durumlarda toplam AGİ kadar ödenmesine dair özelgeler vardı, muhtemelen işçinin toplam gelir vergisi matrahına göre 4253,40TL’den hesaplanan toplam vergi istisnası limiti kadar yararlanma imkanı olacaktır diye düşünüyorum.

3- 1.1.2022’DEN ÖNCE AÇILMIŞ OLMASINA RAĞMEN 1.1.2022’DEN SONRA KESİNLEŞEN İŞE İADE DAVASI SONUCU ÖDENECEK 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN ÜCRET İÇİN VERGİ İSTİSNASI UYGULANIR MI?

Konuyu örnekle açıklarsak, örneğin; 3.5.2020'de işten çıkarılan bir işçi 12.1.2022'de davası kesinleşip işe başvuru yapması sonucu kendisine ödenecek 4 aylık boşta geçen ücrette vergi istisnası uygulanır mı? Bu konu ile ilgili tebliğde örnek yok. Her ne kadar ödeme 1.1.2022 öncesi süresi için ödenecek olsa da ödeme zamanı 1.1.2022 sonrası yapılıyor. Tebliğde 1.1.2022 sonrası yapılan ödemeler için vergi istisnası uygulanacağı hükmü olduğu için bu hüküm gereği 1.1.2022’den sonrasında ödenecek 4 aylık boşta geçen süre için ödenecek olan ödemede vergi istisnası uygulanmalı mı?

YAZIMDA, şimdilik bu sorulara yer veriyorum. Diğer soru(n)lara da başka yazıda değinmeye çalışırım. Muhtemelen GİB bu konularla ilgili olarak özelgeler yayınlayacaktır.

14.02.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM