YAZARLARIMIZ
Ersin Umdu
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
E.SGK Müfettişi
Bilim Uzmanı
umduersin@gmail.comKısa Çalışma Ödeneği Sonrası İşsizlik Ödeneğinin Hak Edilmesi ve Hesaplanması

İlk defa 2020/mart ayında kısa çalışma sürecine giren işyerleri için kısa çalışma süreci neredeyse 1 yıl oldu. Eğer son dakika değişikliği olmazsa 31 mart 2021 tarihi itibari ile kısa çalışma artık devam ettirilmeyecek. Olağanüstü bir dönem yaşandığı için olağanüstü uygulamalar yapılabiliyor. Bu nedenle ilk olarak bilindiği üzere pandemi sürecinde Kısa çalışma için özel bir düzenleme yapılarak kısa çalışma ödeneği için aranan şart kısa çalışma başvuru tarihi itibari ile işçinin son 3 yılda 600 gün yerine 450 gün ve geriye dönük ise 120 gün yerine 60 gün aranmasına karar verildi. Bu kolaylık sayesinde yüzbinlerce işçi kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) alabildi.

Ancak KÇÖ alan işçilerin bazıları halen kısa çalışma kapsamında kalsalar da bazıları ya işten kendileri istifa ettiler yahut 4857 sayılı Kanunun 25. Maddenin 2. Bendi çerçevesinde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymadıkları gerekçesi ile işten çıkarıldılar. Sigortalı işten ayrılış bildirgelerinde “3- istifa” veya “29- işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymaması” fesh kodları işaretlendi.

Normal şartlarda iş akitleri söz konusu iki fesh kodu ile sonlandırılanlar işsizlik ödeneği (İÖ) alma hakları olmasa da 2020/1 sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinin “KÇÖ ile İÖ Arasındaki İlişki” başlıklı 3.5. maddesi gereği KÇÖ 450/60 özel kuralı yerine 600/120 gün ile hak kazanılması halinde İÖ hak edilecektir.

KÇÖ, İÖ’nün avansıdır…

Söz konusu genelge hükmünde “KÇÖ’den  yararlanan  kişinin yeni bir  ödeneğe  hak kazanamayacak  şekilde  iş  sözleşmesi  sona ermesi halinde (KÇÖ başlama tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki sürenin 600 günden az olması, fesih nedeninin 4447 sayılı Kanun kapsamında olmaması, son 120 gün koşulunun sağlanamaması gibi nedenler), kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle sistemde ilgililer adına belirlenen İÖ hak sahipliği  üzerinden,  varsa  mahsuplaşma  yapıldıktan  sonra  kalan  süre  kadar,  fesih  tarihinden itibaren  ödeme  planı  oluşmaktadır” denilmektedir. bu cümleden KÇÖ’nün, İÖ’nün avansı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu hükmün uygulaması şu şekilde olmaktadır. Alttaki görselde 1.4.2020'de KÇÖ başlamış bir işçinin, 2 gün devamsızlık yaptığı için iş akdi 4857/25-2,g bendi ile 8.5.2020'de 29 kodu ile is akdi FESHEDİLMİŞ.

- 8.5.2020 KÇÖ iptal edilmiş.

-İşçi İÖ’ne başvurmuş ve 240 gün işsizlik ödeneği hak etmis.

Kçö Sonrası İşsizlik Ödeneği Hesabında İlk Kçö Tarihindeki Şartlar Esas Alınır

KÇÖ sonrası İÖ hesabı ise şu şekilde yapılmaktadır. İÖ; İşçinin işten çıktığı tarihteki şartlardan değil ilk KÇÖ aldığı tarihteki şarttan hesaplanır. KÇÖ, İÖ’nin avansı olduğu için işçi bugün işten ayrılsa dahi işsizlik ödeneği hakkı için ilk KÇÖ almaya başladığı tarihten önceki son 3 yılına bakılır. Eğer işçi son 3 yılda 600 gün varsa 6 ay, 900 günü varsa 8 ay ve 1080 günü varsa 10 ay İÖ alacaktır. Ayrıca yine işçinin alacağı İÖ miktarı ise ilk KÇÖ tarihinden önceki 4 aylık SPEK'e göre hesaplanır.

Alttaki görselde görüldüğü üzere; işçi, 1.4.2020'de son üç yılda 1080 günü varken KÇÖ'ye girmiş, 23.11.2020'de işten çıkmış,

1.4.2020'de 1080 günü olduğu için 10 ay İÖ, 1.4.2020'den önceki 4 aydaki SPEK'e göre 1.629,38TL bağlanmıştır.

22.03.2021

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM