YAZARLARIMIZ
Ersan Karaca
Yeminli Mali Müşavir
ymmersankaraca@gmail.comSermaye Taahhüdünün Süresinde Ödenmemesi

Türk Ticaret Kanununun 332. Maddesi Uyarınca Anonim Şirketler Asgari 250.000,00 Tl İle Kurulmakta Olup; 344. Maddesi Uyarınca Anonim Şirketlerde, Nakden Taahhüt Edilen Payların En Az % 25’inin Tescilden Önce, Kalan Kısmının İse Şirketin Tescilini İzleyen 24 Ay İçinde Ödenmesi Gerekir. Limited Şirketler İse 50.000,00 Tl İle Kurulmakta Olup, Nakden Taahhüt Edilen Payların Şirketin Tescilini İzleyen 24 Ay İçinde Ödenmesi Gerekir.

128. Maddesine Göre Her Ortak, Usulüne Göre Düzenlenmiş Ve İmza Edilmiş Şirket Sözleşmesiyle Koymayı Taahhüt Ettiği Sermayeden Dolayı Şirkete Karşı Borçludur. Şirket, Her Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmesini İsteyebileceği Ve Dava Edebileceği Gibi, Yerine Getirmede Gecikme Sebebiyle Uğradığı Zararın Tazminini De İsteyebilir. Tazminat İstemi İçin İhtar Şarttır. 129. Maddeye Zamanında İfa Edilmeyen Sermaye Para İse, 128 İnci Madde Gereğince Tazminat Hakkına Halel Gelmemek Şartıyla, Aksine Şirket Sözleşmesinde Veya Esas Sözleşmede Hüküm Yoksa Şirketin Tescili Anından İtibaren Temerrüt Faizi De Ödenir.

Konunun Ayrıca Kurumlar Vergisi 13. Maddesine Göre Transfer Fiyatlandırmasına Göre Değerlendirilmesi Yapılabilir. Bu Durumda Ortağın Sermaye Taahhüt Borcunu Süresinde Yerine Getirmemesi Sonucu Şirketin, Ortağına Kaynaklarını Kullandırarak Finansman Hizmeti Sunduğu Sonucuna Varılabilir.

Ortağın Sermaye Taahhüt Borcunu Süresinde Yerine Getirmemesi Sonucu Şirketin Elde Etmesi Gereken Finansman Hizmet Bedeli İç – Dış Emsale Uygun Olmalı Ve  % 20 KDV’li Finansman Hizmet Faturası Düzenlenmelidir. Aksi Halde Kvk 13. Madde Düzenlemesi Çerçevesinde Transfer Fiyatlandırmasına Göre Şirketin Ortağına Örtülü Kazanç Aktarımı Yapmış Sayılır. Bu Durumda Emsal Bedele Göre Hesaplanan Vergiler İle Birlikte Vergi Ziyaı Cezası Ve Gecikme Faizi Ayrıca İstenir.

Danıştay 4. Dairesinin 2021/3637 Sayılı Kararında Davacı Şirket Tarafından Ortaklarca Taahhüt Edilen Ancak Ödenmeyen Sermayeye İlişkin Olarak Faiz Geliri Hesaplamayarak Örtülü Kazanç Dağıtımı Yaptığı Ve Bu Tutardaki Faiz Gelirini Kayıt Ve Beyan Dışı Bıraktığı Sonucuna Varılmıştır.

10.06.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM