YAZARLARIMIZ
Erkan Kipik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
malimusavirerkankipik@gmail.comBorçlar Kanunu’nda Zamanaşımı (08.11.2021)


KOBİ’lerde Kurumsallaşma Süreci Özeti (04.08.2021)


İşletmelerde Bütçe Oluşturmada Dikkat Edilecek Hususlar Ve Genel Değerlendirme (18.07.2017)


Yetki Devri ve Yönetim Kurulu İç Yönerge İşlemleri (28.01.2015)


Vergi Usül Kanunu’na Göre İktisadi Kıymetler Bazında Değerleme Ölçüleri (17.09.2013)


İş Hayatımızda Mobbing(Psikolojik Taciz) (10.12.2012)


Yeni TTK’da A.Ş. ile Ltd. Şti. Arasındaki Farklar (07.12.2012)


Çalışanın Vefatı Halinde İşverene Getirilen Yükümlülük (02.10.2012)


Yeni Borçlar Kanunu Hakkında Özet bilgiler (07.09.2012)


Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanıma Geçiş Süreleri (19.07.2012)


Yeni TTK Hakkında Özet Bilgiler (20.06.2012)


Yeni TTK Hakkında Özet Bilgiler (10.05.2012)


Dış Ticaret Ödeme Şekillerinden Akreditif (03.05.2012)


Yeni Türk Ticaret Kanunu‘na Göre İnternet Sitesi Açma ve Bilgi Verme Zorunluluğu (23.11.2011)


Kısmi Süreli (Part Time) Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Uygulaması (13.04.2011)


Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hakkında Genel Esaslar (13.01.2011)


Fatura Düzenlenmesi, Dikkat Edilecek Hususlar, Açık Fatura ve Kapalı Fatura (16.12.2010)


GÜNDEM