YAZARLARIMIZ
Emre Yıkıcı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
emreykc@gmail.comKrizde Olan Firmalarda Çalışan Kişiler, Ücretlerini Devletten Nasıl Alabilir?

 4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanununun 33.Maddesi uyarınca çıkarılan ve 28.06.2009 tarihli ve 27272 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre zor duruma düşen firmalarda çalışan işçilerin ücretlerinin bir kısmı devletçe karşılanabilir.

 

Ücret Garanti Fonu, ödeme güçlüğüne düşen firmaların çalışanlarına yapacak olduğu Temel Ücret ödemelerinin bir kısmını garanti altına alan bir sistemdir. Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının %1’i ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşmaktadır.  Zor duruma düşen firmaların, ücretlerini bu fondan karşılayabilmeleri İçin:

 

1-   Firmanın,  İflasını erteleme kararı, İflas Kararı, konkordato veya aciz vesikası almış olması gerekir. İflas ve İflas erteleme kararını Asliye Ticaret Mahkemeleri, konkordato ilanı kararını İcra Tetkik Mahkemeleri vermekte, aciz vesikası ise  icra dairelerinden  alınabilmektedir. Mahkeme kararlarının Ticaret Sicil Gazetesi ya da tirajı yurtiçinde 50 binden fazla olan gazetelerde yayınlanması şarttır.

2-   İşçinin, firmanın ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son 1 yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.

3-   Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını (356.-TL’yi) aşmaması şarttır.

4-   İşsizlik sigortasına prim ödenmiş olmalıdır.

 

Bu şartları sağlayan İşçilerin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla 3 aylık temel ücrete ilişkin alacakları ücret garanti fonundan karşılanır.


Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın;

-İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya  İcra ve İflas Kanunu gereğince alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

-İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununu  uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

-İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanunu gereğince iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,


İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanunu  uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçininTürkiye İş Kurumu birimine başvurması gerekir.

28.12.2016

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM