YAZARLARIMIZ
Emre Saçar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
emresacar@gmail.comKooperatiflerde Ana Sözleşme İntibakı

26.10.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 7339 sayılı kanun ile birlikte, kooperatiflere ilişkin birçok konularda değişiklik olmuş ve anasözleşme intibak zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihte yayımlanan kanun maddesi ile birlikte intibak için 3 yıl süre verilmiş, bu süre sonunda anasözleşmelerini intibak etmemiş olan kooperatif ve üst kuruluşların dağılmış sayılacağı açıkça belirtilmişti. Bu sürenin tamamlanmasına az bir süre kala kooperatiflerin büyük kısmının hala intibak işlemini tamamlamamış olması, süre uzatımı olup olmayacağı konusunda kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Nitekim 29.05.2024 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun ilgili maddesinde “1163 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde 1163 sayılı Kanunun geçici 9 değiştirilmiştir” hükmüne yer verilmiştir.

Böylelikle 26.10.2024 tarihinde sona erecek olan anasözleşme intibakının süresi 2 yıl daha uzatılarak 26.10.2026 olarak güncellendi.

23.08.2022 tarihinden önce kurulmuş ya da bu tarih öncesinde anasözleşmelerinde değişiklik yapmış kooperatiflerin intibak etmesi zorunludur. 23.08.2022 tarihinden sonra kurulan kooperatifler ile tasfiye sürecine girmiş olan kooperatifler intibak işlemi gerçekleştirmeyecektir.  

İntibak işlemi için 26 adet yeni tip ana sözleşme Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MERSİS) ve ilgili Bakanlık internet sitelerinde yer almaktadır.

İntibak için yapılması gereken işlemlerden kısaca bahsetmek gerekirse;

 1. İlk olarak Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) kooperatifi temsile yetkili herhangi birinin bilgileriyle giriş yapılır.
 2. “Değişiklik Başvuruları” sekmesine giriş yapıp, açılan ekrandaki kolonlar boş olacak şekilde firma ara butonuna tıklanır.
 3. Arama sonuçları kısmında yetkili olunan kooperatifler listelenir. Listede işlem yapmak istenilen kooperatifin üzerine tıklanarak açılan ekranda “İntibak/Nevi konu değişikliği başlat” sekmesinden giriş yapılır.
 4. Açılan ekranda kooperatifin yapısına ilişkin özel türü seçilir ve sol tarafta yer alan ilgili alanlar sırayla kontrol edilir.
 5. Adres/iletişim bilgileri v sermaye değişikliği varsa güncellenir.
 6. “Süre” kısmında yer alan “Yeni Hali” başlığı altındaki ifade esas kabul edilmektedir. Eğer belirli bir süre ile sınırlandırılmış kooperatifin yeni halinde herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyorsa, süresini sınırsız olarak düzenlemek gereklidir.
 7. “Madde Ekle/Sözleşme Düzenle” kısmında sözleşmenin yeni hali görüntülenebilir. Burada önemli olan husus bu anasözleşmenin sorunsuz ilerleyebilmesi için herhangi bir değişiklik yapılmamasıdır. Ancak daha önce izinleri alınarak değişikliği yapılmış bir tadil metni yer alıyorsa bu madde/maddelerin son halleri aynen yazılabilir.
 8. Sözleşmenin son hali butonundan kontrol edilerek onaya gönderilir.
 9. Onay sonrası ana sayfada yer alan “Devam Eden Başvurular” sekmesine giriş yapılır ve sorgulama butonuna tıklanarak yapılan işlem tescil talep listesinde görüntülenir.
 10. Listede yer alan başvuruda sözleşmenin son hali (barkodlu ve doğrulama kodlu) indirilir.

Bu işlemler sonunda MERSİS üzerindeki süreç tamamlanmış olacaktır. Her ne kadar MERSİS süreci tamamlanmış olsa da intibak işlemleri bununla sınırlı kalmamaktadır. İntibakı tamamlanan anasözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararı alınır. Ayrıca hazırlanan bu yeni anasözleşme 6 nüsha olarak yazdırılır ve tüm yönetim kurulu üyeleri tarafından her sayfası imzalanır.

İlgili Bakanlıkların İl Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim etmek üzere;

 • Yönetim kurulu kararının noter onaylı hali ile defter açılış tasdiki,
 • İmza sirküleri,
 • Mevcut ana sözleşmenin bir örneği,
 • İntibak edilecek anasözleşme (6 nüsha yönetim kurulunca imzalı),
 • Bilgi formu,
 • Taahhütname, hazırlanır.

Bu aşamadan sonra bakanlık izni alınmasına müteakip anasözleşmenin intibakı ilk yapılacak genel kurula sunulur. Tescil ve ilanı ile birlikte intibak süreci tamamlanmış olur.

13.06.2024

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM